Åtvidabergs kommun

Byggstart för aktivitetsparken på Långbrottsområdet

Under februari tas första spadtaget till den nya aktivitetsparken vid Långbrott. Parken beräknas vara klar under hösten 2018 och kommer innehålla lekytor, multisportarena, parkour-ställning, motionsytor med utegym, grillplats och en kulturscen.

Det var hösten 2016 som Åtvidabergs kommun fick besked från Boverket om ekonomiskt stöd på 2,1 miljoner kronor för att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen på Långbrottsområdet. Summan är hälften av den totala kostnaden som är beräknad till 4,2 miljoner kronor.

Det vinnande förslaget blir verklighet

Parken och scenen ska vara till för olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats över generationsgränser. Innehållet i parken togs fram tillsammans med invånare i olika åldrar som under möten och workshops fick lämna förslag och synpunkter på vad man tyckte skulle finnas i parken. Utifrån förslagen tog sedan kommunen fram tre olika alternativ för allmänheten att rösta på. Det förslag som vann är det som nu kommer att byggas på området.

Belysning och ny cykelväg

Förutom innehållet i parken kommer även den befintliga backen för pulkaåkning att förbättras och park samt gång- och cykelvägar kommer få belysning. En ny sträckning av cykelväg kommer också att göras. Under byggtiden kommer dock park samt gång- och cykelvägar att stängas av.

Information om det vinnande alternativet med skiss

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-01-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se