Åtvidabergs kommun

Byggkontoret får bra betyg av invånarna

Byggkontoret har under vintern genomfört en enkätundersökning där alla som sökt bygglov under 2013 fått möjlighet att betygsätta handläggning och service. Resultatet är nu klart och visar att de flesta av kommunens invånare som ansökt om bygglov och bostadsanpassning är mycket nöjda.

-Det är riktigt smickrande och roligt med ett så bra resultat, säger Johan Älvedal, byggnadsinspektör, Åtvidabergs kommun.

-Vi hade nog inte förväntat oss så bra resultat eftersom vi fått kritik för att man tycker det är lång handläggningstid vid bostadsanpassningar, som tar lite längre tid då det är flera parter inblandade som ska göra en bedömning. Men det har vi tagit till oss och jobbat med, så det goda resultatet i undersökningen är jätteroligt.

Bli bättre
Det här var första gången som enkätundersökningen gjordes. Syftet var att få in synpunkter på bygglovskontorets verksamhet för att kunna bli ännu bättre. Byggenkäten skickades ut till privatpersoner och näringsidkare som sökt bygglov under 2013, sammanlagt 74 stycken. 32 svarade (43 procent). Enkäten gällande bostadsanpassningar skickade ut till alla som sökt bostadsanpassning hos kommunen under 2013, sammanlagt 44 stycken. 23 svarade (53 procent). Båda enkäterna innehöll frågor om kvaliteten på handläggning, tillgänglighet, information och bemötande samt om hur väl lagar, regler och motiv till besluten förklaras.

Resultat
Sammanfattningsvis är många väldigt nöjda. Det man är mest nöjd med när det gäller bygglovsenkäten är att det är enkelt att komma i kontakt med bygglovshandläggare, ett gott bemötande, att beslutet är klart och tydligt, att handläggningstiden är rimlig, att kommunen gett god vägledning samt tiden det tar innan man som invånare får börja bygga. Det som kan förbättras är bättre vägledning om vilka kontakter man som invånare måste ha för sitt byggprojekt.

I kundenkäten om bostadsanpassning är man mest nöjd med att beslutet är klart och tydligt, att blanketter och informationsmaterial är begripliga, att handläggningstiden är rimlig och att man fått god vägledning om de villkor som gäller för sin anpassning. Många tycker också att bostadsanpassningen blev bra när allt var klart.

-Vi kommer att fortsätta göra en enkätundersökning varje år framöver och även utveckla den med nya frågor. Tanken är också att bygglovsansökningarna så småningom ska kunna göras helt digitalt, säger Johan Älvedal.

Resultatet av enkäten-frågor och svarPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se