Åtvidabergs kommun

BUS i Åtvidaberg väcker nyfikenhet i Göteborg

Nätverket ”De glömda barnen” i västra götaland har uppmärksammat Åtvidabergs kommuns metod för samverkan mellan skola och socialtjänst och arbetet med BUS-ambassadörer ute på kommunens skolor. Därför föreläser Marie Karlsson och Niklas Yngvesson från Grebo skola samt Inga-Lill Karlsson från Åtvidabergs socialtjänst på en konferens för resurspersonal och personal inom elevhälsan i Göteborg.

BUS står för Barn- och ungdomsstöd och är en samverkansverksamhet mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar i Åtvidabergs kommun som lever i miljöer med "krångel". Det kan handla om skilsmässoproblematik, missbruksproblematik i familjen, att bevittna våld i hemmet, leva tillsammans med en sjuk förälder m.m. Målet med verksamheten är att fånga upp barn i riskzon och genom tidiga åtgärder undvika onödigt lidande. Man vill avlasta skuld, skam och ansvar från barnet och stärka självförtroende och förmåga att sätta gränser.

För några år sedan fick Grebo skola ta emot ett pris från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige) för sitt framgångsrika trygghetsarbete med att identifiera och stötta eleverna i deras vardag. I somras blev ovan nämnda representanter från Åtvidabergs kommun inbjudna av Junis, IOGT-NTO´s juniorförbund, till att på Almedalsveckan presentera kommunens lyckade samarbete mellan skola och socialtjänst.

Läs mer om arbetet med BUS-grupper

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-02-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se