Åtvidabergs kommun

Bredband till Yxnerum

Åtvidabergs kommun har fått pengar beviljade från Länsstyrelsen för bredbandsutbyggnad från Långbrottsskolan i Åtvidaberg via Drängsbo till Yxnerum. Grävningarna för bredbandet beräknas börja under 2012.

Just nu pågår en stor utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun. När den är klar kommer det finnas ett stamnät som sträcker sig från Gistad i Linköpins kommun via Grebo och Björsäter ner till Hannäs i södra delen av kommunen. Klart är nu också att Åtvidabergs kommun har fått pengar beviljade från Länsstyrelsen för bredbandsutbyggnad från Långbrottsskolan i Åtvidabergs tätort till Yxnerum.
 
Sträckning Åtvidaberg-Yxnerum
Sträckan för bredbandsutbyggnad utgår från Långbrottsskolan i Åtvidaberg och via väg 732 förbi Sunnebo gård fram till korsningen mot Drängsbo by. Från Drängsbo by dras kanalisationen söderut till Bäckaskog gård, Kärvelsbo gård och vidare fram till länsväg 733. Sträckningen viker sedan av norrut mot Fröjerum samhälle och Borkhult för att avslutas vid Yxnerums kursgård.
 
Sträckan ingår i Åtvidabergs kommuns it-infrastrukturprogram som antogs av kommunen i augusti 2010.
 
Grävstart
När grävningarna för utbyggnaden till Yxnerum börjar är ännu inte klart. Det kan tidigast bli i slutet av året men sker troligen under 2012. Just nu pågår bredbandsutbyggnad mot Hannäs.

 
Karta över sträckningen Långbrottsskolan-Yxnerum.
Mer information om bredband, pågående arbeten och anslutning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-01-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se