Åtvidabergs kommun

Bredband i tätorten - fiber för framtidens kommunikation

Just nu förbereder kommunen för bredbandsutbyggnad i Åtvidaberg. Grävning för fiber kommer att påbörjas redan nu till våren. Hela bredbandsutbyggnaden i tätorten beräknas vara klar 2017-2018.

Syftet med fibernedläggningen är att du som medborgare på ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten har du säkrat möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

Program för bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsen kommer vid nästa sammanträde att behandla ett förslag till kommunalt IT-infrastrukturprogram för 2015-2020. I programmet beskrivs hur befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymmet för denna är planerad och tillgänglig. Det ska finnas grundläggande principer för de villkor som ska gälla för nätens utbredning, tidsperioder för utbyggnad samt prissättning. Det praktiska arbetet kring frågor om IT-infrastruktur ska bedrivas av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. Det långsiktiga målet är att alla som önskar och är i behov av anslutning ska erbjudas möjlighet. Anslutning till nätet ska också erbjudas alla på ett sätt så att ingen diskrimineras och att monopolisering undviks.

Information
På kommunens hemsida, liksom i Klippet, kommer du inom en snar framtid att få mer information om kommunens bredbandsutbyggnad, anslutning, avgifter och hur du gör vid intresse och beställning.

Titta efter vår bredbandssymbol på startsidan - klickar du på den så kommer du direkt till aktuell information under projektets gång.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-03-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se