Åtvidabergs kommun

Bra samverkan inom barn och ungdomsvården

Socialtjänsten i Åtvidabergs kommun får bra resultat när det gäller samverkan med andra aktörer inom barn- och ungdomsvården. Det visar Socialstyrelsens rapport öppna jämförelser.

Socialstyrelsen har tittat på hur socialtjänsten i landets kommuner samverkar med förskola, skola, barnhälsovård, polis samt barn- och ungdomspsykiatrin. Åtvidabergs kommun får bra resultat både när det gäller samverkan, kunskap och kompetens och hantering av fel och brister.

"Ingen mellan stolarna"
Ulla Salmela Trosell, chef för individ- och familjeomsorgen i Åtvidabergs kommun, säger att det goda resultatet beror på arbetsmodellen "Ingen mellan stolarna" där socialtjänsten sedan några år jobbar framgångsrikt i samverkan med skola, polis, BVC, MVC samt barn- och familjepsykologiskt centrum kring barn och unga som behöver stöd. Därtill har socialtjänsten också jobbat kvalitetshöjande inom verksamheten med att strukturera upp arbetet utifrån ärenden och arbetsmetoder.
 
Ger inspiration
- Det goda resultatet från undersökningen inspirerar medarbetarna. Det blir bekräftat att man gör ett bra jobb, säger Ulla Salmela Trosell. Vi ska nu fortsätta att utveckla samverkan med de olika aktörerna, det är viktigt.
 
Rapporten
Socialstyrelsens öppna jämförelser bygger på enkäter till samtliga kommuner samt uppgifter från officiell statistik för barn och unga och kommunernas kostnader. I enkätundersökningen har frågor ställts om förutsättningar för god kvalitet i verksamheten utifrån områdena: helhetssyn och samordning, trygg och säker, kunskap och kompetens samt tillgänglighet.
Inom varje område finns ett antal indikationer. De har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting där referenspersoner från kommuner, intressenter och forskare har deltagit.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-01-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se