Åtvidabergs kommun

Bra betyg åt grundskolan

Åtvidabergs kommuns grundskola tillhör de 25 procent bästa bland landets kommuner visar Sveriges Kommuner och Landstings årliga rapport där man jämför grundskolorna i Sveriges 290 kommuner.

I den öppna jämförelsen mellan grundskolorna har SKL tittat på avgångsbetygen i grundskolan, resultaten på nationella proven i svenska, engelska och matematik i såväl 5:an som 9:an samt antal rätt på Dagens Nyheters nutidsorientering.
Bäst resultat har Åtvidaberg när det gäller avgångsbetygen i årskurs 9 där man tillhör de 15 procent bästa i landet.
 
Av statistiken framgår också att Åtvidaberg ligger mycket bra till när det gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen samt att grundskoleeleverna bryr sig om varandras känslor.
Rapporten är ett kvitto på att skolan gör rätt saker och att personalens och elevernas arbete ger resultat.
 
Vill du se SKL:s redovisning av resultaten för Östergötlands läns grundskolor jämfört med riket,  klicka här.Excel
Resultaten i SKL:s öppna jämförelse mellan landets grundskolor presenteras i gröna kommuner (de 25 procent bästa), gula (de 50 procent i mitten) och röda kommuner (de 25 procent sämsta kommunerna). 
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-05-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se