Åtvidabergs kommun

Bli kontaktperson

Åtvidabergs kommun söker dig som har tid och engagemang för andra människor och vill bli kontaktperson. Ett uppdrag inom socialtjänsten som kommer att ge dig glädje och livserfarenhet. Just nu är behovet av manliga kontaktpersoner stort.

Uppdraget som kontaktperson kan vara till ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd i vardagen. Uppdragen kan se olika ut men övergripande handlar det om att vara en medmänniska, att ge stöd i vardagliga situationer samt att bryta en social isolering. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller något annat som ni är intresserade av. För många ungdomar innebär det också att få en förebild. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finnas till för att lyssna. Uppdragets omfattning bestäms utifrån de individuella behoven men vanligtvis handlar det om ett par träffar i månaden.

Innan uppdraget börjar
Du behöver inte ha någon speciell kunskap för att bli uppdragstagare inom socialtjänsten i Åtvidaberg. Det som behövs är att du har tid och vill engagera dig! För att bli uppdragstagare inom socialtjänsten krävs dock en utredning för att bedöma din lämplighet. I samband med den vill vi träffa dig för en personlig intervju för att få en bild av hur du lever och därigenom kunna hitta rätt uppdrag utifrån varje persons behov. Vi gör även en kontroll i polis- och socialregister. När utredningen är färdig och vi sett att du är lämplig som kontaktperson så har du möjlighet att bli uppdragstagare åt Socialtjänsten.

När uppdraget pågår
Som kontaktperson lämnas du inte ensam. Du kommer att ha regelbunden kontakt med en socialsekreterare i form av möten och telefonsamtal. Du är alltid välkommen att höra av dig om både stora som små frågor. Samtliga kontakter vi har med varandra dokumenteras, som stöd för både dig och oss.

Åtvidabergs kommun arbetar efter riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller ersättningar. Som kontaktperson får man dels ett skattepliktigt arvode för den arbetsinsats man gör samt en omkostnadsersättning som ska täcka den merkostnad som följer med uppdraget. Utbetalning sker månadsvis.

Kontakt
Helen Rönngren, resurssamordnare
Helen.ronngren@atvidaberg.se
0120-830 00

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se