Åtvidabergs kommun

Björsäter skola uppmärksammar 600-års jubileet genom en tidsresa

Elever och lärare på Björsäter skola gör en resa i tiden från år 1413 och 600 år framåt. Resan påbörjades i måndags och avslutas i maj 2013 under Åtvidabergs jubileumsfirande. Genom dramatiseringar och studier kring hur människorna levde under de olika århundradena och hur samhället utvecklades så ska eleverna lära sig Åtvidabergs historia.

Alve, Angelica och Emilia. Foto Hanna Härensten

Tidsresan startade vid Mormorsgruvan i måndags där eleverna fick veta historien om privilegiebrevet som utfärdades av unionskungen Erik av Pommern och som gavs till bergsmännen för kopparframställning i området. Barnen fick genom dramatiseringar också veta hur livet vid den tiden var och hur gruvarbetet gick till.
 
Från 1400-talet fram till idag
- Under läsårets gång kommer vi att arbeta med ett århundrade i taget och arbeta med olika inslag som var särskilt framträdande under respektive tid, till exempel boktryckarkonsten, den tekniska och industriella utvecklingen och hur bondesamhället utvecklades, säger Anna Jangbrand, lärare vid Björsäters skola.
- Förhoppningen är att eleverna ska få en fördjupad förståelse för sin egen bygds utveckling, förklarar Anna Jangbrand.
 
Barnet i centrum
Tanken är att ha barnet i centrum ur olika perspektiv, från 1400-talet och fram till nutid. Mot slutet av resan kommer lärare och elever att besöka Gamla Linköping och få lära sig hur det var att vara barn på 1800- och 1900-talet samt fundera på hur samhället kanske har utvecklats om 600 år.

 
Läs mer om tidsresan

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se