Åtvidabergs kommun

BizCamp blev en succé

Pär Johansson, Glada Hudikteatern, drog stor publik i Sporthallen. Glad stämning,  intressanta möten mellan unga och äldre erfarna företagare, och därtill många mässbesökare bidrog till en lyckad Åtvidaberg Business Camp 2011.

Det var första gången som mässan Åtvidaberg Business Camp 2011, även kallad BizCamp, arrangerades. Syftet med BizCamp var att låta unga tankar möta kloka erfarenheter och tillsammans skapa energi och inspiration för fortsatt tillväxt och entreprenörskap i regionen.

Lyckad mässa
- Konceptet är nytt och jag är mycket nöjd, säger Hans Grimsell, Alléskolans rektor och projektledare för BizCamp 2011. Vi lyckades göra både föreläsningar och mässan till en regional mässa då mer än hälften av företag och besökare kom från andra kommuner.
 
Pär Johansson satte ribban för dagen
70 stycken utställare samsades i Facettens industrilokaler under fredagen. Mässan invigdes i Sporthallen där Pär Johansson, inledde dagen med att tala om att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Många skratt blandades med eftertänksamhet och inspiration och stämningen var hög när mässportarna öppnades efter föreläsningen.
 
Ung tankar och kloka erfarenheter sida vid sida
Montrarna var välbesökta under dagen där både mellan- och högstadieelver, gymnasieskolans UF-företagare och etablerade näringsidkare stod sida vid sida och berättade om sina företag och produkter och knöt kontakter med både besökare och andra utställare.
Under mässans gång pågick även olika seminarier i gymnasieskolans lokaler, som fångade frågeställningar kring entreprenörskap, ledarskap och utveckling.
 
Återkommer BizCamp nästa år?
- Jag hoppas det. Redan i fredags var det flertalet utställare som efterfrågade en fortsättning, säger Hans Grimsell.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-04-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se