Åtvidabergs kommun

Bildningscentrum Facetten satsar på social omsorg för elever som flyttar till Åtvidaberg under sin gymnasieutbildning

Under läsåret 2008/2009 kommer var femte elev som läser på gymnasieskolan i Åtvidaberg från andra kommuner i Sverige. Dessa elever har valt att flytta till Åtvidaberg för att läsa på vår gymnasieskola. En del av eleverna har sökt sig till Bildningscentrum Facetten för att gå något av programmen i skolans idrottsprofil. Andra har valt program ur skolans övriga utbud.

Under september månad träffade kommunen hyresvärdar och föreningar för att diskutera hur man gemensamt skulle kunna stötta dessa ungdomar under deras gymnasieutbildning. En arbetsgrupp började titta på lösningar för elevernas behov både under skoltid och på fritiden. Föreningarna fick i uppdrag att undersöka om det fanns möjlighet att bygga upp en fadderverksamhet inom föreningarna.
 
Ett resultat har blivit att från och med 1 januari, 2009 kommer en husmor att på heltid finnas tillgänglig för eleverna på elevhemmet. Elevhemmet drivs av Thomas Johansson fastigheter AB och har idag en husmor som en resurs på halvtid för eleverna. Husmor erbjuds nu en heltidstjänst hos Thomas Johansson. Bildningscentrum Facetten köper 25 % tid för husmor och hyresvärdarna kommer att i samverkan finansiera de resterande 25 % av husmors heltid. I dagsläget kommer Rosén Fastigheter och Thomas Johansson fastigheter AB att erbjuda boende omsorg och boendestöd. Fler hyresvärdar kan erbjudas att ansluta till samarbetet.

Bildningscentrum Facettens uppdrag till husmor — gäller skoltid/dagtid:

 • Skapa kontakt med samtliga familjer till de barn som flyttar till Åtvidaberg.
 • Arbeta aktivt för att skapa en god relation med de elever som flyttar hit, främst med nyinflyttade elever.
 • Ta personlig kontakt med samtliga elever minst en gång i månaden.
 • Att i samverkan med föreningar och gymnasieskolan bygga upp en fadderverksamhet kring eleverna.
 • Stötta eleverna i deras kontakter med föreningsliv och faddrar.
 • Ge tillsyn till elever som blivit sjuka och elever med ogiltig frånvaro. Skolan ansvarar för information om frånvaro.

Husmor kommer att fungera som en länk mellan skolan och föräldrarna i hemkommunen och arbeta med att stödja eleverna socialt under deras gymnasietid i Åtvidaberg.
 
Rosén Fastigheters uppdrag till husmor — gäller omsorg och boendestöd på fritiden:

 • Ge elever som önskar det en presentation av sitt område och sina grannar.
 • Där föräldrar så godkänner regelbundet besöka eleven i hemmet.
 • Elev ska kunna ringa husmor för att be om hjälp vid sjukdom, problem eller bara behöver prata med någon.
 • Föräldrar ska kunna ta kontakt om de vill veta något som gäller elevens fritid.
 • Vara närvarande vid större arrangemang som inspark, lucia och Valborg med mera.

Åtvidabergs Elevhem fortsätter som tidigare att ge tillsyn och omsorg dygnet runt.
 

Är du intresserad av att bli fadder till en ungdom som flyttar till Åtvidaberg under sin gymnasieutbildning?


Kontakta husmor "Anita" på telefonnummer 0709-72 21 77.
 

Är du som hyresvärd intresserad av att köpa tjänsten omsorg/boendestöd


Kontakta Thomas Johansson på telefonnummer 0702-20 21 51 eller thomaz_johanzon@hotmail.com

Kontakt för frågor:
Anna Södergren
Tfn 0120-83 193
e-post anna.sodergren@atvidaberg.se

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-12-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se