Åtvidabergs kommun

Bildningscentrum Facetten - populärt bland kommunens nior

Allt fler Åtvidabergselever väljer att läsa på kommunens gymnasieskola - Bildningscentrum Facetten. Det visar siffror från det preliminära gymnasievalet. Hela 62 procent av niorna på Alléskolan har sökt till Facetten, förra året var det 55 procent. Bakom de positiva siffrorna finns ett långsiktigt kvalitetsarbete, för att hålla en hög nivå på utbildningarna. Dessutom har 38 elever från andra kommuner valt Facetten som sitt förstahandsval.

Det program som lockar flest elever är Samhällsvetenskapsprogrammet. Därefter följer Naturvetenskapsprogrammet. Av de elever som kommer utifrån vill de flesta gå på fotbollsgymnasium, följt av golf och ridning.  

Siffrorna är hämtade från det preliminära gymnasievalet. Eleverna har en omvalsperiod mellan den 15 april till
1 maj. Omvalet och elevernas slutbetyg kan komma att påverka slutresultatet.

För mer information om Bildningscentrum Facetten, besök deras hemsida

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-02-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se