Åtvidabergs kommun

Bildningscentrum Facetten får Teknikcollege

I slutet av augusti blev Bildningscentrums Facettens tekniska utbildningar certifierade som Teknikcollege och nu har 24 elever börjat sin utbildning på Teknikcollege i Åtvidaberg.

De gymnasieprogram som omfattas av certifieringen är Elprogrammet, Teknikprogrammet och Teknik & produktion.

Teknikcollege är en nationell satsning som påbörjades för några år sedan. Initiativtagare var branschorganisationen Teknikföretagen och fackförbundet IF Metall. Syftet med satsningen är att säkra framtida rekrytering av arbetskraft till teknik-/industrisektorn och kvalitetssäkra teknisk gymnasieutbildning i landet.  

Skolan och teknikföretagen samverkar Vi kommer att få arbetskraftsbrist inom teknikbranschen under en lång tid framöver. För att möta det behovet har skolan som ett av sina främsta mål att göra eleverna anställningsbara inom tekniksektorn och på kortare eller längre sikt förse industrin med god arbetskraft.

På Teknikcollege kommer skolan och företagen att samverka där företagen har stor möjlighet att påverka utbildningarnas inriktning och innehåll samtidigt som de står för den arbetsplatsförlagda delen av elevernas utbildning.

Inom Teknikcollege i Åtvidaberg kan man välja antingen ett mer studieförberedande program med sikte mot ingenjörsstudier och teknisk högskola alternativt något av de mer praktiska programmen, där tänkbara framtida yrken kan vara CNC-operatör eller automationstekniker.

Senare under hösten kommer en certifieringsceremoni att äga rum på Facetten. Först ska vi renovera entrén och sätta en flaggstång på plats. De skolor som certifierats får nämligen en flagga som tecken på att man har Teknikcollegestatus.

En lång process att bli certifierad För att kunna ansöka och bli godkänd med status som Teknikcollage måste en skola certifieras. Ett tiotal kriterier ska vara uppfyllda. Skolan början en process där ansökan kompletteras successivt varvat med att Industrikommittén (Teknikföretagen och Metall) besöker skolan i olika omgångar.

För att bli godkänd måste skolan bland annat klara att upprätthålla en viss nivå när det gäller:

  • kreativ och stimulerande lärmiljö
  • maskiner och utrustning
  • lagarbete och ämnesintegration

Ett av de tyngsta kriterierna är att samverka med arbetslivet. I Åtvidaberg är ett tiotal partnerföretag med teknikinriktning knutna till utbildningarna.

En lokal styrgrupp för Teknikcollege har bildats med representanter från flera av partnerföretagen, Industrikompetens och företrädare för skolan.

Dan Forsberg Rektor Bildningscentrum Facetten

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-09-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se