Åtvidabergs kommun

Bildningscentrum Facetten branschrekommenderad skola för byggprogram

Som första byggprogram i Östergötland får gymnasieskolan i Åtvidaberg utnämningen branschrekommenderad skola för byggprogram. Bakom utmärkelsen står Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som förra året beslutade att införa en kvalitetsmärkning av skolor som utbildar för BYNs yrken.

- Jag känner mig jättestolt! utbrister Mikael Nord, rektor vid Bildningscentrum Facetten. Det här betyder mycket och är ett erkännande att vi har ett bra byggprogram, jätteduktiga lärare och gör bra saker när vi utbildar snickare, fortsätter han. Det är en bekräftelse både för skolan och lärarna!
 
Riktiga projekt redan från början
Byggprogrammet startade för fyra år sedan på Facetten. Utbildningen är upplagd så att eleverna redan från början till stor del är ute på riktiga jobb under handledning av sina lärare.
- Vi har jobbat mer med riktiga projekt redan från början och lagt stor vikt vid att göra eleverna anställningsbara. I det ingår inte bara yrkeskunskap utan även sociala faktorer som att komma i tid, vara pålitlig och ansvarsfull, säger Mikael Nord.
 
Dubbelvinst
Kvalitetsmärkningen av byggprogram i Sverige började under 2011 och Bildningscentrum Facettens byggprogram blir först i länet att få utnämningen.
Mikael Nord tycker att kvalitetsstämpeln är en dubbelvinst för både skola och elever. Det är lättare för skolan att få elever och för elevernas skull lättare att få lärlingsplats och jobb.
 
Branschrekommenderad skola
Syftet med branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar inom byggnadsindustrins yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever garanteras en utbildning med bra kvalitet.
Många olika kriterier ska uppfyllas för att skolan ska få utnämningen som ger den eftertraktade kvalitetsstämpeln. Det är allt från skolans lokaler, arbetsmiljö, skyddsutrustning, antal veckor ute på arbetsplats, utbildningsmål och utbildningsresultat till hur skolan kommunicerar med företag och lärarnas kompetens och handledning med mera.
 
De skolor som uppfyller kriterierna, och bedöms ha förutsättningar att ge en yrkesutbildning som motsvarar branschens krav, blir en av BYN branschrekommenderad skola. Bakom BYN står Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan.
 
Uppvaktning
I eftermiddag kommer representanter från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd till Bildningscentrum Facetten för att dela ut diplom.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-01-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se