Åtvidabergs kommun

Betygen hos Alléskolans elever bland de 45 bästa i hela Sverige

Betygen hos eleverna som gick ut årskurs nio på Alléskolan i somras var så pass bra att de placerar Åtvidaberg bland de 45 bästa kommunerna i Sverige. Det är framför allt flickornas resultat som påverkar det höga genomsnittet, men även pojkarna har klättrat uppåt på resultatstegen.

Hans Grimsell, glad rektor på Alléskolan

Hans Grimsell, glad rektor på Alléskolan

- Tendensen med allt bättre betyg på Alléskolan står sig och det är fantastiskt glädjande, utbrister Hans Grimsell, enhetschef och rektor på Alléskolan i Åtvidaberg.
- Det är ett kvitto på att skolan gör rätt saker och att personalens hårda arbete ger resultat. Det ger oss energi att utvecklas vidare.
 
Över genomsnittet
Skolverkets siffror visar att det genomsnittliga meritvärdet för pojkar och flickor, att uppnå minst godkänt i alla ämnen och behörighet till gymnasiet, ligger en bra bit över riksgenomsnittet för Alléskolans elever 2009. De sista tre åren har skolan gått från att ligga en bit under riksgenomsnittet till en bra bit över.
Statistiken visar också skillnader mellan flickor och pojkar i landet. Flickorna som gick ut Alléskolan i Åtvidaberg i somras hade så bra betyg att de placerar skolan och Åtvidabergs kommun på en 15:e plats av landets 290 kommuner. Pojkarna har de senaste fem åren hela tiden förbättrat sina resultat och ligger nu betydligt bättre än gruppen likartade små kommuner (under 12 500 invånare) och i nivå med resultaten i kommunala skolor i landet som helhet.
 
Arbetar målinriktat
Hans Grimsell berättar att man arbetar målinriktat med skolans uppdrag och styrdokument och att personalen regelbundet för pedagogiska diskussioner med varandra och med eleverna.

- Skillnaden som gör att flickor utmärker sig och pojkar halkar efter beror på att utvecklingen inom den svenska skolan har varit att teoretiska ämnen och färdigheter har dominerat och att mer praktiska förmågor har hamnat i skymundan. Det har också varit en utveckling mot mer individuellt arbete med stora inlämningsuppgifter, säger Hans Grimsell.
 
Kommer ni jobba på ett annat sätt än tidigare för att se till så att pojkarna höjer sina betyg ännu mer?
- Vi  kommer att diskutera de stora skillnaderna. Det handlar till stor del om att förändra attityder, att göra det eftertraktat att prestera bra i skolan. Vi tror även att vårt arbete med entreprenörskap kan vara en av flera strategier för att höja pojkarnas måluppfyllelse.
Sedan satsar vi också stort på att utveckla utvecklingssamtalen och den pedagogiska dokumentationen. Eleverna ska själva i större utsträckning bli medvetna om målen och strategin för att nå dem.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-12-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se