Åtvidabergs kommun

Beslut taget - 3 skolor blir 2

Igår sa kommunfullmäktige nej till folkomröstning för att behålla grundskoleverksamhet på Långbrottsområdet. Beslut togs att det ska finnas två grundskolor i Åtvidabergs tätort i stället för tre och att en ny förskola ska byggas på Långbrottsområdet.

Vid kommunstyrelsens möte den 3 januari i år togs ett inriktningsbeslut som innebär att årskurserna F-3 kommer att placeras på Centralskolan och årskurserna 4-9 på Alléskolan, samt att elever i årskurs 6 som är bosatta i Grebo och Björsäter närområden kommer att placeras på respektive skola på hemorten. Beslutet fastställdes igår efter det att voteringen slutade i 28 röster emot en folkomröstning och 6 röster för.   

Beslutet innebär att kommunfullmäktige ger uppdrag till förvaltningsorganisationen att:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs F-3 på enheten Centralskolan

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs 4-9 på enheten Alléskolan.

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Grebo- och Björsäter skola för elever i årskurs F-6.

  • Grundsärskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på Alléskolan.

  • Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar avseende trafiklösningar och utemiljö för skolbarnen.

  • Fastighetsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar främst avseende byggnader på Centralskolan och Alléskolan.

  • Fastighetsförvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med extern aktör uppföra en förskola och iordningställa en pedagogisk utemiljö för verksamheten i enlighet med förslaget. I förskolan ska möjlighet till egen kosthållning finnas. Den externa aktören står för finansiering av investering och kommunen ska ha möjlighet att köpa fastigheten.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se