Åtvidabergs kommun

Beslut om åtgärdspaket för Kopparvallen

Kommunstyrelsen beslutade vid ett extra möte idag att föreslå kommunfullmäktige att differentiera stödet till Åtvidabergs FF samt utöka borgensåtagandet för Kopparvallen så att fortsatt elitfotboll blir möjlig. Kommunchefen fick också i uppdrag att uppmärksamma de privatpersoner, föreningar och organisationer som deltog vid finansieringen av Kopparvallen 2011 och 2016.

Kopparvallen i Åtvidaberg AB har i dagsläget inte pengar för att byta det slitna konstgräset på arenan, vilket är en förutsättning för att få fortsätta spela elitfotboll i Åtvidaberg.

Åtvidabergs kommun äger cirka 45 procent av aktierna i bolaget och står i borgen för huvuddelen av bolagets lån på 30 miljoner kronor, men har liten påverkansmöjlighet då man inte är majoritetsägare. Det råder alltså en obalans när det gäller kommunens ekonomiska risk och möjlighet till påverkan.

Kommunen har tidigare vid informationsmöte med ägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB den 8 mars samt vid presskonferens presenterat ett förslag till framtida lösning. Förslaget ska ses som ett paket och förutsätter att aktieägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB överlåter sina aktier till kommunen. Förslaget innebär i huvuddrag:

  • Att kommunal borgen kan utökas för nytt konstgräs, vilket är en förutsättning för elitspel i Åtvidaberg.
  • Att kommunen är beredd att som ensam ägare ta ett långsiktigt ansvar avseende investeringar, drift och underhåll av Kopparvallen. Kommunen är troligtvis den ägare som på lång sikt har bäst förutsättningar att förvalta anläggningen och minimera risken för kapitalförstöring.
  • Att kommunen betalar anläggningsbidrag till ÅFF för hyra av Kopparvallen, som anpassas efter serienivå. För spel i till exempel Superettan blir hyran längre än i Allsvenskan då serienivån även påverkar ÅFF:s inkomster. ÅFF får därmed en rimlig, marknadsanpassad hyra.

Dagens möte
Vid mötet idag konstaterades att nästan alla aktieägare överlåtit sina aktier till kommunen.

-Vi har under mycket kort tid fått aktieöverlåtelser så att kommunen nu har drygt 98 procent av aktierna. Vi tycket att vi har fått oerhört positiv respons på vårt ”paket” som innebär att kommunen tar ett tydligt och långsiktigt ansvar för anläggningen, som är en viktig förutsättning för fortsatt elitfotboll på orten. Vi ser oss nu som ägare av bolaget, och vi tror och hoppas att vi över tid också kommer förfoga över de sista aktierna, säger kommunens ekonomichef Stefan Nilsson.

Under styrelsemötet fick också kommunchef Robert Bredberg i uppdrag att uppmärksamma de privatpersoner, föreningar och organisationer som deltog vid finansieringen av Kopparvallen 2011 och 2016. Det kommer sannolikt att ske genom någon form av minnesmärke med alla namn för att påminna om de som möjliggjorde Kopparvallen.  

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se