Åtvidabergs kommun

Behov av kontaktfamiljer!

Åtvidabergs kommun är just nu i behov av nya kontaktfamiljer. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn en eller flera helger i månaden. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Det finns olika anledningar till varför barn kan behöva komma till en kontaktfamilj. Ibland finns det social problematik, barnet kan behöva miljöombyte och föräldrarna kan behöva avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt.

Är du intresserad och kan finnas för ett barn eller ungdom? Hör av dig till familjehemssekreterare Johanna Sohl för att få veta mer. Telefon 0703-891 977,
e-post johanna.sohl@atvidaberg.se.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se