Åtvidabergs kommun

Bättre liv för sjuka äldre

Inom äldreomsorgen i Åtvidabergs kommun pågår ett läkemedelsprojekt för att hitta hjälpmedel och alternativa metoder som kan hjälpa sjuka, äldre människor inom vård- och omsorgsboende, att må bättre och på så vis kunna dra ner på sin medicinering.

Ola Polmé, föreläsare demenssjukvård, Ida Bergström, specialistsjuksköterska och Jan-Åke Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, jobbar för att äldre sjuka ska få ett bättre liv

Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt i Sverige under de senaste 20 åren. En allvarlig och tydlig konsekvens av den ökningen är att närmare 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus idag har koppling till läkemedelsrelaterade problem, det vill säga t ex biverkningar av mediciner som ätits under längre tid eller olämplig kombination av olika mediciner. Därför har Socialstyrelsen gett landets kommuner och landsting direktiv om att se över äldre människors läkemedelsbehandling och hur den påverkar välbefinnandet.
 
Samverkan för ett bättre liv
Äldreomsorgen i Åtvidaberg har därför dragit igång ett läkemedelsprojekt med syfte att öka kompetensen och samarbetet mellan olika yrkesgrupper runt den äldres läkemedelsbehandling för att dels förbättra underlagen vid bedömning av symptom inför läkarkontakten, samt dels kunna erbjuda alternativa metoder i stället för medicin, vid t ex smärta och oro hos sjuka äldre människor.
- Vi får förnyade kunskaper genom utbildning och föreläsningar och genom att blanda de nya kunskaperna med gamla erfarenheter så ger det oss alla stor inspiration och möjlighet att hitta bra arbetssätt som hjälper de äldre till ett bättre liv, säger Ida Bergström, specialissjuksköterska inom äldreomsorgen vid Åtvidabergs kommun.
 
Hjälpmedel och kunskap
Tillsammans med kollegan Helena Ygvesson driver Ida Bergström läkemedelsprojektet på uppdrag av Jan-Åke Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Projektet har med fondpengar köpt in bolltäckte, aktivitetsförkläde, värmekuddar, fotbad, CD-spelare och musik med mera. Pengar har även sökts för inköp av en automatisk gungstol för äldre eftersom gungning ger en positiv känsla och stimulans hos demenssjuka människor.
 
I projektet ingår också utbildning för personalen i taktil massage och föreläsningar om bemötande vid demenssjukdom. Föreläsningarna har hållits av Ola Polmé som är författare, och demensvårdutvecklare. Ola berättar att det inom vården inte handlar om kvantitet, hur mycket personal som finns, utan hur man bemöter demenssjuka på rätt sätt, som är det viktigaste.
 
Läkemedelsprojektet finansieras med statliga stimulansmedel och är en del i bättre liv för sjuka äldre som Sveriges Kommuner och Landsting driver.

 
 

Jan-Åke Karlsson provar en automatisk gungstol för äldre

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se