Åtvidabergs kommun

Barnomsorgen inför avgiftskontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en avgiftskontroll för de hushåll som använder sig av barnomsorg inom Åtvidabergs kommun.

Avgiften för barnomsorg i Åtvidabergs kommun baseras på hushållets gemensamma inkomster och vårdnadshavarna anmäler själva inkomstförändringar i e-tjänsten för barnomsorg.  

Avgiftskontrollen kommer att genomföras med två års fördröjning emot taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Fördröjningen beror på att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga för kommunen tidigare. Under 2017 kontrollerar Åtvidabergs kommun de barnomsorgsavgifter som betalades in under 2015, 2018 de som betalades in under 2016 och så vidare. De vårdnadshavare som lagt in en för låg inkomst kommer att debiteras och de som lagt in en för hög inkomst kommer att få en återbetalning, gränsen för in- och återbetalning ligger på 600 kronor.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-09-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se