Åtvidabergs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen tar över ansvaret för kulturskoleverksamheten från januari 2016

Efter det politiska beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni att kommunen själv ska ansvara för kulturskoleverksamheten, har uppdraget att genomföra beslutet fördelats till barn- och utbildningsförvaltningen. Viljeinriktningen är att den största delen av kulturundervisningen ska ske där barnen finns, det vill säga i skolorna.

Arbetet med att organisera verksamheten kommer inom kort att påbörjas och en analys av vilka behov och kompetenser som krävs kommer att tas fram med utgångspunkt från det uppdrag politiken har gett förvaltningen, som innebär:

  • Att kunna målstyra kulturverksamheten
  • Att kunna samordna kulturundervisning både under skoltid och på fritiden
  • Att kunna erbjuda kulturaktiviteter till alla barn inom kommunen
  • Att bidra till ett brett samarbete mellan skolan, studieförbund och andra kulturaktörer
  • Att öka barnens möjligheter att påverka kulturverksamhetens innehåll

Rekrytering av personal till den kommunala kulturskolan inom barn- och utbildningsförvaltningens regi kommer att ske under hösten.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-06-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se