Åtvidabergs kommun

Avveckling av EKB-boenden i kommunen

Beläggningen på kommunens EKB-boenden har minskat. Ingen inflyttning har skett av ensamkommande barn sedan lång tid och många av de ungdomar som idag bor på boendena har blivit äldre och har behov av annat stöd. Kommunen har därför beslutat att avveckla tre HVB-boenden. 

Flyktingkrisen som rådde i Europa under 2015-2016 påverkade Sverige och även oss i Åtvidabergs kommun. Tillströmningen av människor till Sverige ökade drastiskt och alla behövde hjälpas åt för att lösa situationen att kunna ta emot människor på ett bra sätt. Åtvidabergs kommun jobbade för fullt med att hitta tänkbara EKB-boenden åt alla de barn som kom till kommunen. Ekboendet på Bruksgatan fanns sedan 2010 för EKB, men räckte inte till. För att kunna ge plats åt de ensamkommande barnen öppnades under 2015 och 2016 även EKB-boende i Björsäter och i tätorten EKB-boendet Paviljongen och EKB-boendet Gläntan. Därtill inrättades ett akutboende vid campingen Bysjön. I juni 2016 stängs boendet i Björsäter och EKB-boende öppnar i stället i Göstas Park. Alla dessa boenden inom EKB var HVB-hem, hem för vård och boende.

I juni 2017 omvandlas Göstas Park EKB-boende till stödboende. Idag finns tre HVB-hem och ett stödboende. Ingen inflyttning har skett av ensamkommande barn sedan lång tid. Beläggningen har minskat med 25 procent på 9 månader. Det finns idag 16 lediga platser för EKB-boende. Från den 1 juli 2017 har även ersättningsnivån från staten minskat med cirka 40 procent.

HVB-hem avvecklas och stödboenden öppnar

Både myndighet IFO, individ- och familjesomsorg, och verksamhet EKB bedömer att det inte finns behov av HVB-hem inom EKB under 2018. Därför har Åtvidabergs kommun beslutat att tre HVB-hem ska avvecklas från april 2018 och att endast Göstas Park stödboende samt nytt stödboende på Kopparsvanen kommer vara kvar. HVB-hemmet på Brukstagan stängs den 3/12 2017. HVB-Gläntan och HVB Paviljongen stänger den 3/4 2018. Ett HVB-hem kräver mycket resurser, bland annat personal dygnet runt. Det stöd ungdomarna behöver är i form av att sköta ett hushåll eller få stöd i det dagliga livet, så kallat stödboende. Det rätta stödet kommer de få nu när ytterligare stödboende öppnas.

Uppsägning av personal

Avvecklingen av EKB-boenden gör att kommunen tyvärr måste säga upp personal. Initialt görs omplaceringsutredningar innan uppsägningarna verkställs. Personalen har informerats om situationen och att antalet tjänster måste minskas. Förhandlingar har också inletts med fackliga representanter.

För de lokaler som blir tomma när verksamheter avvecklas så kommer vård- och omsorgsförvaltningen att hitta andra användningsområden. Det är också bra att behålla någon lokal tillsvidare för att kunna möta upp eventuella behov som uppstår om rådande flyktingpolitik kommer ändras under de kommande åren.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-10-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se