Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg tappar platser på rankinglistan över kommunernas lokala företagsklimat

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. I år hamnar Åtvidaberg på plats 64 och har tappat 31 platser jämfört med förra året. Men för femte året i rad är Åtvidaberg bäst i Sverige när det gäller skolans attityder till näringslivet. Placeringen på rankinglistan bygger på företagens svar från enkätundersökning samt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB och UC.

Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och en tredjedel statistik från SCB och UC.

Faktorer viktas olika
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer/områden som viktas olika tungt. För varje område sammanställs svaren, som resulterar i en delranking. De olika områdena bedöms sedan tillsammans och leder till en total placering på rankinglistan. Enkätdelen där företagarna sätter betyg på hemkommunen väger tyngst vid den totala rankingen. I Åtvidaberg svarade 49 procent på enkäten och frågorna.

Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra om frågor som ligger på nationell nivå och vissa delar är omöjliga, i alla fall nästan omöjliga, för kommunala politiker och tjänstemän att påverka (t ex flyg, tåg). Rankingen är en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Resultat
Åtvidaberg är bäst i Sverige när det handlar om skolans attityder till företagande.
- Det känns fantastiskt roligt att det arbete som görs framför allt på gymnasieskolan med ung företagsamhet bär frukt genom att kommunen för femte året i rad är bäst i landet, säger Mira Wedenberg, kommunalråd (M) och ordförande i barn- och utbildningsutskottet.

Delar där kommunen klättrat rejält på listan är nyföretagsamhet där andelen företagsamma unga och företagsamma kvinnor har ökat. Likaså faktorerna gällande vägnät och kommunalskatt.
-Det är roligt att fler kvinnor och unga satsar på företagande. Vi har en bra företagaranda i Åtvidaberg och jobbar långsiktigt med de här frågorna. Det finns många mötesplatser och evenemang där olika företag och företagare träffas, vilket gör att kontakter skapas som på olika sätt stärker nya företagare. Sedan är det högkonjunktur i Sverige som gör att man också vågar satsa på att starta eget, säger båda kommunalråden Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M).

De delar som tappat mest är tillgång till kompetens och tillämpning av lagar och regler. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är något som påverkar företagens möjligheter att växa och rekrytera personal.
-Vi har besökt och varit i kontakt med olika företag och gör mycket redan som förhoppningsvis kommer att ge resultat, bland annat så kommer vi ge uppdrag och förutsättningar för att starta vuxenutbildning, berättar Elisabet Edlund, kommunalråd (S) och fortsätter:
-Det går bra för företagen i kommunen, men vi får analysera om vi ytterligare kan göra något för att gynna kompetensförsörjningen. Vi jobbar ihop med Näringslivscentrum i de här frågorna.

Uppfyller målet
Jämfört med alla Sveriges kommuner så ligger Åtvidaberg över riksgenomsnittet i nästan alla faktorer. Trots försämring med 31 platser jämfört med 2015 så tillhör kommunen dock de 30 procent högst rankade kommunerna i landet, och uppfyller därmed verksamhetsmålet utifrån visionen.

Läs mer om företagsklimatet och resultat på Svenskt Näringslivs hemsida


Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:

2015 plats 33
2014 plats 40
2013 plats 30
2012 plats 21
2011 plats 42
2010 plats 90
2009 plats 193
2008 plats 150
2007 plats 196

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-09-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se