Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg tappar platser i årets ranking över det lokala företagsklimatet

Varje år rankar Svenskt Näringsliv var förutsättningarna är bäst att driva företag i Sverige. Åtvidabergs kommun hamnar i år på plats 83 av landets 290 kommuner och har tappat 19 placeringar jämfört med förra året. Det lokala företagsklimatet ligger fortfarande på en hög nivå i Åtvidaberg och resultatet är över riks- och länsgenomsnittet inom nästan varje område.

Bedömningen grundar sig på betyg som företagare satt på sina hemkommuner. De har svarat på frågor om bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Årets mätning innefattar även svar från kommunpolitiker. Vissa av frågorna ligger på nationell nivå och vissa delar är omöjliga, i alla fall nästan omöjliga, för kommunala politiker och tjänstemän att påverka, till exempel flyg och tåg.

Rankingens syfte är att skapa dialog

Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen på orten samt en tredjedel statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB och UC. De olika områdena viktas olika tungt. För varje område sammanställs svaren, som resulterar i en delranking. De olika områdena bedöms sedan tillsammans och leder till en total placering på rankinglistan.
Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat utan syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges kommuner.

-I näringslivsberedningen har vi för avsikt att ta detta som en programpunkt på vårt möte i december, säger Lennart Haraldsson, ordförande i näringslivsberedningen Åtvidabergs kommun och fortsätter:
-Det är fortfarande en bra siffra och placering, men eftersom vi har tappat placeringar så kommer vi göra en djupare analys av vad vi kan påverka och vad vi arbetsmässigt ska rikta in oss på under 2018. Beredningens uppdrag är att se långsiktigt på näringslivsfrågorna.

Näringslivscentrums, NC:s, VD Marianne Jansson är nöjd med resultatet även om kommunen sjunkit på listan. Hon ser rankingen som en indikator för vad NC ska jobba mer med inför nästa år.
-Ja, jag är nöjd för vi är fortfarande högt upp på rankinglistan både regionalt och nationellt sett. Vi ska titta vidare på området som rör samverkan mellan företag och skola där vi har tappat placeringar från att ha varit bäst i landet. Vi har redan extra fokus på att förbättra den samverkan, men vi kommer analysera det lite djupare.
-Tillgången på kompetens har ökat. Det området har vi målmedvetet jobbat med, hur vi ska attrahera arbetskraft utifrån. Det har varit en av våra kärnfrågor inom NC och det ska vi fortsätta arbeta med, säger Marianne.

Kommunens verksamhetsmål uppfylls

Trots en försämring på 6,5 procent i årets ranking så tillhör Åtvidabergs kommun fortfarande de 30 procent högst rankade kommunerna i Sverige, och uppfyller därmed verksamhetsmålet utifrån visionen.

Läs mer om företagsklimatet och resultat på Svenskt Näringslivs hemsida http://www.foretagsklimat.se/

Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:

2016 plats 64
2015 plats 33
2014 plats 40
2013 plats 30
2012 plats 21
2011 plats 42
2010 plats 90
2009 plats 193
2008 plats 150
2007 plats 196

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-09-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se