Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs webbplats får högsta betyg i kvinnofridsundersökning!

I dagarna utkom Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) med rapporten Kommunernas information på internet till våldsutsatta kvinnor. Åtvidaberg kan i år stoltsera med högsta betyg, 5! Vilket kan jämföras med förra årets betyg, som då var 0.

NCK har låtit granska samtliga kommuners webbplatser när det gäller tillgänglighet och omfattning av information till våldsutsatta kvinnor. Kommunerna har betygsatts på en skala från 1 till 5, och det genomsnittliga betyget för samtliga kommuner är 3,6.

NCK har utgått från följande kriterier i sin bedömning:
1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour.
2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information.
3. Informationen ska finnas bland de fem översta träffarna i träfflistan.
4. Stödjande eller informerande text ska finnas, minst två meningar.
5. Minst ett telefonnummer ska finnas.
6. Minst en internetlänk till annan aktör eller annan fördjupande information ska finnas.

NCK:s menar att många människor idag i första hand söker information på Internet, att det är därför glädjande att fler kommuner informerar tydligt på sina webbplatser. Många tycks också ha hittat informationen på Åtvidabergs webbplats. Camilla Forsberg, projektledaren för kvinnofridsprojektet i Åtvidaberg, säger att hon fått många kontakter med människor som refererar till information de fått via webbplatsen.

Läs om "Kvnnofrid" på webbplatsen

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-12-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se