Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs Vatten AB informerar

Följande investeringsprojekt kommer att utföras av Åtvidabergs Vatten AB under 2017:

  • Nytt dagvattenmagasin, Söderleden – Sockenvägen. Utförande av ett fördröjningsmagasin för regnvatten under mark i nuvarande grönyta som ett led att reducera stora flöden i dagvattenledningsnätet och därmed minska risken för översvämningsskador vid kraftig nederbörd. Arbetsområdet är stängslat och varningsskyltar uppsatta då arbetet utförs med ett schaktdjup på ca 5 m. Allmänheten varnas då ras mm. kan uppstå inom området. Utförandetid v.25-28. Huvudentreprenör Åtvidabergs Infrastruktur AB.

  • VA-sanering, Slevringevägen, delen Svenbergsvägen-Sillénsgatan framflyttas och utförs preliminärt under år 2018.  

    /Åtvidabergs Vatten AB
Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-06-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se