Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs nya vattenverk är i drift

För att uppfylla kraven på vattenkvalitet i framtiden och säkra vattenförsörjningen har Åtvidabergs Vatten AB byggt ett nytt vattenverk. Det nya dricksvattnet har lägre hårdhetsgrad, vilket bland annat har betydelse för dosering av tvätt- och diskmedel. Även risken för kalkavlagringar minskar.

Igår togs det nya vattenverket i drift. Vattenverket finns längt upp på Industrigatan vid Fågelsångens industriområde, men råvattnet tas som tidigare från grundvattenbrunnarna strax intill sjön Ören. Det nya vattenverket är inkopplat på dricksvattenledningarna till Åtvidaberg, Berg, Grebo, Björsäter och Bråstorp (Forsaström).

Bättre reningsprocess och lägre hårdhetsgrad
I det nya Åtvidabergs vattenverk finns modern teknisk utrustning som både förbättrar reningsprocessen och vattenkvaliteten samt även ger bättre skydd mot eventuella föroreningar. Dessutom kommer det att finnas ett nytt, större vattenskyddsområde kring vattentäkten för att säkra vattenförsörjningen inför framtiden.

Det nya dricksvattnet har lägre hårdhetsgrad (halten av kalcium och magnesium) och förändringarna av vattenkvaliteten kommer att ske successivt beroende på hur vattenverket körs och på grund av att det tar en viss tid att omsätta vattnet i dricksvattenledningarna.

Ungefär  9 000 personer får sitt dagliga vatten från vattenverket. Bakteriehalten i både råvattnet och det utgående dricksvattnet har hittills varit mycket låg, men med det nya vattenverket har skyddsbarriärer mot eventuell framtida förorening förstärkts. Ett syfte med det nya vattenverket är även att minska halten av naturligt organiskt material, ämnen som finns i naturen efter nedbrytning av växtdelar. Därmed minskar även vattnets färg. Målsättningen är också att minska vattnets egenskaper att lösa ut koppar ur rör och andra fastighetsinstallationer. Kopparn hamnar nu i avloppsreningsverkets slam och begränsar möjligheten att återanvända växtnäringen i slammet.

Spola bort eventuellt missfärgat vatten         
Det kan inte uteslutas att det kan bli driftproblem i ledningsnätet efterhand. Ett vatten med något annorlunda sammansättning kan innebära att beläggningar på ledningarnas insida lossnar och missfärgar vattnet. Om det skulle uppstå så är rådet att försöka spola bort det. Om det ändå inte försvinner så kan du höra av dig till Åtvidabergs Vatten AB.


Läs mer om vattenverk och vattenkvalitet

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-05-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se