Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun satsar på ett ledarskap med två kommunchefer

Med ett inåt och utåt perspektiv ska kommunen ta sig an utmaningen att fortsätta utveckla kommunen i visionens anda. Två kommunchefer delar på uppdraget, en med ansvar för organisationen som serviceleverantör och en med ansvar för utåtriktad verksamhet.

Andreas Capilla och Kerstin Skarin

I stället för det traditionella med en kommunchef har Åtvidabergs kommun sedan 2009 haft ett ledarskap där fem förvaltningschefer haft ett gemensamt ansvar och med rullande schema varit kommunchefer två månader i taget. Den konstellationen har fungerat bra, men med anledning av de förändringar som skett i chefsorganisationen, där bland annat chefer gått vidare till andra uppgifter, så var det dags att se över organisationen. Politikerna har varit tydliga med att det även i fortsättningen ska vara ett delat ledarskap.
 
Inåt och utåt
I den nya kommunchefsorganisationen har Andreas Capilla och Kerstin Skarin utsetts till kommunchefer på heltid. Andreas Capillas uppdrag är att vara kommunchef för kommunledningens stab, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Kerstin Skarin blir ansvarig för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, information, marknadsföring, turism och näringsliv. På så vis delas organisationen upp i ett inåt och utåt perspektiv.
 
-  Vi står i en spännande utvecklingsfas där vi under de senaste åren har lyft kommunen såväl internt som externt genom allt det goda arbete organisationen har gjort, säger Andreas Capilla, nuvarande vård- och omsorgschef/kommunchef.
- Med ett inåt och utåt perspektiv så kommer förvaltningarna mer nära varandra. De stora förvaltningarna kommer gemensamt utveckla arbetsformer som ska kunna bidra till ökad kvalitet och ökad effektivitet utifrån ett helhetsperspektiv.
 
Träder i kraft 1 oktober
Den 26 september tar kommunfullmäktige beslut om den nya chefsorganisationen som beräknas träda i kraft från och med den 1 oktober. Därefter kommer kommuncheferna tillsammans med fackliga organisationer, chefer och medarbetare att fortsätta processen i samverkan kring utvecklingen av den nya organisationen.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se