Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun satsar på barn och ungas välbefinnande

- KFUM:s ungdomskommunrankning visar en ensidig bild, säger kommunchef Andreas Capilla. I Åtvidaberg jobbar vi mycket för att skapa förutsättningar för unga människor att utvecklas och må bra.

Igår kom ungdomsrörelsen KFUM Sveriges kommunrankning för 2012 som rankar landets kommuner utifrån ett ungdomsperspektiv. Östgötakommunerna hamnar långt ner på listan när det gäller att värna om sina ungdomar. KFUM:s rankning har utgått från så kallade nyckeltal på hur mycket pengar respektive kommun satsar inom områden som berör barn och unga. Jämförelsen brister dock i och med att den inte tar hänsyn till på vilket sätt kommunen valt att stödja och finansiera områden som berör barn och unga. Till exempel så har Åtvidabergs kommun valt att ge Kulturskolan bidrag för sin verksamhet i stället för att driva den i egen regi, vilket kan göra statistiken missvisande. Inte heller kommer kommunens satsning på sommarlovsläger för barn mellan 9 och 14 år med i statistiken.

Barn- och unga viktig investering för framtiden
- Barn och unga människors välbefinnande är viktigt och vi satsar sedan flera år tillbaka på olika typer av insatser för att varje barn och ungdom ska få bästa möjliga förutsättningar i livet. Det handlar bland annat om att bygga upp självkänslan hos barn och unga, förebygga utanförskap och upptäcka om någon far illa och behöver stöd, säger Andreas Capilla.

Prisat arbete
Åtvidabergs kommun arbetar långsiktigt och förebyggande med barn- och ungas hälsa och har till exempel byggt upp en bra samverkansmodell ”Ingen mellan stolarna” för goda uppväxtvillkor där både skola och socialkontor samverkar med myndigheter, organisationer och föreningar utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Trygghetsarbetet med BUS-ambassadörer på skolorna i kommunen prisades nyligen då Grebo skola av CAN ansågs ha landets bästa trygghetsarbete.

Via evenemangsbidrag hjälper kommunen även till att anordna fredags- och lördagsaktiviteter för ungdomar. Under höstlovet hölls till exempel ett stort LAN i Åtvidaberg där många ungdomar samlades, umgicks, spelade dataspel och därtill fick föreläsning och kunskap om datasäkerhet.

- Vi lyssnar också på unga människor för att få veta hur de ser på framtiden och utvecklingen av Åtvidaberg, som är deras framtid, berättar Andreas Capilla.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-12-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se