Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun räknar med större överskott än


budgeterat

Kommunens delårsrapport för årets första åtta månader visar ett resultat på drygt 13 miljoner kronor bättre än budget. Trots lågkonjunktur kommer det att finnas ett större överskott än väntat i kommunens kassa vid årets slut.

Stefan Nilsson, ekonomichef

Stefan Nilsson, ekonomichef

- Ja, prognosen för hela året blir bättre än budget på 8,9 miljoner, säger kommunens ekonomichef Stefan Nilsson. Hur mycket bättre vet vi inte exakt eftersom de sista fyra månaderna på året innebär lite större kostnader för några av förvaltningarna.
 
Delårsrapporten visar hur det har gått för kommunens verksamheter de åtta första månaderna 2009 samt visar en prognos för hela året. Budgeterat resultat för de åtta första månaderna var 6 miljoner kronor. Det redovisade resultatet för perioden är 19,4 miljoner vilket innebär att  det har gått bättre än förväntat, hela 13,4 miljoner kronor bättre än budget.
 
Framför allt är det de fyra förvaltningarna som bidrar till resultatet med 18,2 miljoner kronor lägre nettokostnader för sina verksamheter än vad som budgeterats. Även centrala poster, såsom avskrivningar och pensioner med mera, har lägre kostnader än budget och visar ett plusresultat på 3,7 miljoner kronor. Däremot uppvisar skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift ett minusresultat på 8,2 miljoner. Det beror på den finanskris och lågkonjunktur som drabbat landet.
 
Slipper stora besparingar
Årets överskott gör det möjligt för kommunen att i samma takt som tidigare fortsätta det långsiktiga arbetet med att lösa och amortera bort tidigare tagna lån. Åtvidabergs kommun genomförde omfattande åtgärder för några år sedan i form av besparingar och effektiviseringar av organisationen för att sanera och komma till rätta med ekonomin. Tack vare åtstramningarna i högkonjunkturen slipper nu kommunen att göra stora besparingar i lågkonjunkturen och får med stor sannolikhet ett plusresultat vid årets slut som är betydligt större än det beräknade plusresultatet på 8,9 miljoner.
 
- Men, säger Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommun måste ha ett bättre resultat än en genomsnittskommun eftersom vi har en svag förmögenhetsställning. Vi måste ha ett plusresultat varje år för att kunna lösa och amortera bort lån så vi till slut får ett finansiellt läge som är jämförbart med en genomsnittskommun i Sverige. Det måste vi ha för att på lång sikt kunna hålla en bra kommunal service till våra medborgare.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-10-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se