Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun provar fossilfritt bränsle

Fem av kommunens fastighetsbilar kör nu på det förnybara bränslet HVO. Ett nytt fossilfritt bränsle som går att använda i alla dieselfordon.

-Det här är ett test för att se hur det nya bränslet fungerar i våra fordon och om testet faller väl ut så kan det bli fler fordon i kommunens fordonsflotta som körs på HVO, säger kommunens energistrateg, Joakim Svensson och forstätter: 
-Vi måste våga prova och stötta nya tekniker och gynna lokala företag samtidigt som vi kan minska vår miljö- och klimatpåverkan, på så sätt visar vi framåtanda och bidrar till en hållbar utveckling.

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en fossilfri syntetisk diesel som framställs av animaliska och vegetabiliska oljor och kan köras i vilket fordon som helst som kan tankas med fossil diesel. Det går även att blanda med fossil diesel. Den HVO som kommunen använder i sina bilar är gjord på slaktavfall.

Att kommunen börjar använda HVO är ett steg att uppfylla regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Det bidrar till att nå övriga miljö- och klimatmål genom minskade lokala utsläpp av bland annat växthusgaser med upp till 90 procent, kolmonoxid med 24 procent och partiklar med 33 procent, jämfört med fossil diesel. Därmed får även de som arbetar kring fordonen dagligen i sig mindre hälsofarliga ämnen, vilket är positivt.

Eftersom bränslet är så pass nytt så har det inte godkänts som bränsle för personbilar i EU ännu, dock har företag på lastbilssidan själva godkänt det för sina fordon då efterfrågan har varit stor. Att det inte godkänts i EU innebär att nybilsgarantierna inte gäller för en bil som man tankar med HVO. De fem bilar som Åtvidabergs kommun nu kör på HVO äger kommunen själva och nybilsgarantierna har nyligen gått ut.
I Åtvidaberg finns även en pump där privatpersoner och företag kan tanka ren HVO.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-05-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se