Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun gör ett rekordresultat för 2008

Bokslutet för 2008 visar positiva siffror, då kommunen redovisar ett resultat om 31 miljoner kronor (2 700 kr per invånare). Det är 11 miljoner kronor mer än det budgeterade målet om 20 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att sanera ekonomin.

Mot bakgrund av kommunens stora låneskuld är en resultatnivå på cirka 20 miljoner kronor per år nödvändig för att amortera lån, investera och klara successivt ökande pensionsutbetalningar. Detta för att långsiktigt kunna garantera en god kommunal service.

Det starka resultatet för 2008 ger ett bra utgångsläge att möta den pågående lågkonjunkturens försämrade skatteintäkter.

För mer information se Östgöta Correspondentens artikel "31 miljoner över", som publicerades 090211.

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-02-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se