Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun får beröm och uppmärksamhet nationellt för nya hållbarhetsprogrammet

Kommunen har tack vare arbetet med hållbarhetsprogrammet blivit inbjudna till både SKL:s internationella dag och Utrikesdepartementets uppstartsmöte inför Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030, för att tillsammans med regeringens ministrar diskutera hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i Åtvidaberg.

I december beslutade kommunfullmäktige om ett nytt hållbarhetsprogram i kommunen. Den största skillnaden från tidigare miljöprogram är att nya hållbarhetsprogrammet har mer fokus på helheten och även på social hållbarhet.

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling delas in i tre dimensioner; den ekologiska dimensionen, den sociala dimensionen och den ekonomiska dimensionen. Alla tre är viktiga och behöver samspela för att en hållbar utveckling ska kunna nås.

Kommunens hållbarhetsprogram har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Sveriges miljömål och Sveriges folkhälsomål, regionala mål samt utifrån workshops som genomförts i kommunens verksamheter.

Beröm och uppmärksamhet nationellt
Kommunens hållbarhetsprogram har nu fått beröm och uppmärksammats nationellt och onsdagen den 18 januari är kommunalråd Mira Wedenberg inbjuden till Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) internationella dag där fokus ligger på Agenda 2030 (FN:s globala mål) för att i paneldebatt diskutera hur vi i Åtvidabergs kommun jobbar med hållbarhet. Övriga deltagare i paneldebatten är civilminister Ardalan Shekarabi, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat Isabella Lövin, Johan Hassel VD Global Utmaning och ledamot i delegationen för genomförande av Agenda 2030 samt Lena Micko ordförande SKL.

Dagen efter kommer kommunens miljöchef Linnéa Salbark att på Utrikesdepartementet presentera kommunens hållbarhetsarbete i en paneldiskussion under regeringens uppstartsmöte för ”Sveriges nationella rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling”.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se