Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs hållbarhetsarbete presenteras idag på SKL:s internationella dag.

Under förmiddagen idag berättar Mira Wedenberg, kommunalråd i Åtvidaberg, om hur vi i Åtvidaberg jobbar med hållbarhetsfrågor. Kommunens hållbarhetsprogram har fått mycket beröm.

Just nu pågår Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) internationella dag där fokus ligger på Agenda 2030 (FN:s globala mål). Med anledning av det beröm och uppmärksamhet Åtvidabergs kommun fått för sitt nya hållbarhetsprogram så är kommunalråd Mira Wedenberg inbjuden att i paneldebatt diskutera hur vi i Åtvidabergs kommun jobbar med hållbarhet. Övriga deltagare i paneldebatten är civilminister Ardalan Shekarabi, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat Isabella Lövin, Johan Hassel VD Global Utmaning och ledamot i delegationen.

I morgon kommer kommunens miljöchef Linnéa Salbark att på Utrikesdepartementet presentera kommunens hållbarhetsarbete i en paneldiskussion under regeringens uppstartsmöte för ”Sveriges nationella rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling”.

Paneldebatt där Mira Wecenberg (tvåa från vänster), kommunalråd i Åtvidabergs kommun, deltar

Paneldebatt där Mira Wedenberg (tvåa från vänster), kommunalråd i Åtvidabergs kommun, deltar

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se