Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg satsar på att ge sjuka äldre ett bättre liv

Två sjuksköterskor från Åtvidaberg har tillsammans med 40 andra i Sverige valts ut att gå instruktörsutbildning i psykisk hälsa/ohälsa inom äldreomsorgen. Arbetsmodellen som de är med och utvecklar i utbildningen, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, är den första i världen och syftar till att ge vårdpersonal ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre, vad den kan bero på och hur man kan hjälpa sjuka äldre som drabbas.

Helene Örling och Natasha Bergsen, certifierade instruktörer

När man blir äldre så blir man känsligare för olika saker jämfört med tidigare i livet. Det kan bland annat vara stress, läkemedel, händelser som inträffar, man kan få sömnproblem eller känna sig mer orolig. Detta gör att en hel del äldre mår psykiskt dåligt. 

Första hjälpare
Instruktörsutbildningen i psykisk ohälsa inom äldreomsorgen som sjuksköterskorna Helene Örling och Natasha Bergsen från Åtvidabergs kommun går, är en mycket stor händelse inom Sveriges äldrevård. Tanken är att instruktörerna i sin tur ska utbilda kollegorna i sin hemkommun eller andra kommuner till s k första hjälpare. Utbildningen utgår från en modell som ska tillämpas vid första hjälpen vid psykisk hälsa/ohälsa och riktar sig mot områden som depression, ångest, demens, psykoser och tillstånd som är relaterade till läkemedel eller alkohol. Vissa läkemedel kan påverka den mentala hälsan och ge till exempel depression eller ångest.
- Mycket handlar om bemötande och att ha en handlingsplan, att kunna bedöma om patientens eller brukarens besvär tillhör det naturligt åldrande eller kan bero på annat, som exempelvis psykisk ohälsa, och då veta vad man ska göra, säger Helene Örling.

Unik studie
I utbildningen ingår en studie för att se effekterna av utbildningen. Syftet är att få kunskap om i vilken utsträckning utbildningen ger ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre och i vilken utsträckning den ger redskap för att hjälpa någon som drabbats av någon form av psykisk kris. Det är första gången både i Sverige och i världen som en studie görs för psykisk ohälsa bland äldre.

Gör skillnad
Både Helene Örling och Natasha Bergsen är entusiastiska över att få vara utvalda till instruktörsutbildningen och därmed bidra till utvecklingen om ett bättre liv för sjuka äldre.
- Det kommer bli stor skillnad både i jobbet och för patienterna genom att öka kunskap och förståelse kring psykisk hälsa/ohälsa. Jag har förändrat mig själv i kunskap och uppfattning om psykisk hälsa/ohälsa, säger Natasha Bergsen. Vi har redan börjat med stödjande samtal för patienterna. Personal och anhöriga har också fått ökad medventenhet om att psykisk ohälsa förekommer och varför. Det gäller att skapa trygghet även för anhöriga.
- Vi hoppas också att de här kunskaperna ska leda till att användandet av psykofarmaka bland sjuka äldre minskar framöver.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-10-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se