Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg satsar

På fredag den 24 januari startar projektet ”Åtvidaberg satsar”. Ett 60-tal företagare, näringslivsrepresentanter, kommunala tjänstemän och kommuninvånare, med idéer och engagemang, kommer under en 2-årsperiod att träffas och jobba fram grunden för en utveckling av Åtvidaberg.

Mycket har utvecklats och blivit bättre de senaste åren i kommunen. Till exempel har näringslivsklimatet förbättrats, där Åtvidabergs kommun klättrat rejält på Svenskt näringslivs rankinglista och idag ligger på plats 30 av Sveriges 290 kommuner. Likaså är politiken och kommunens ekonomi stabilare. Men nu ska bra bli ännu bättre.

Utgångspunkten i ”Åtvidaberg satsar” är kommunens vision 2020. Deltagarna kommer att delas in i fyra grupper efter områdena; stolthet och gemensamt ansvar, bra vardagsliv och trygghet, ekonomi och hållbarhet samt näringsliv. Grupperna kommer att träffas fyra gånger per år under ledning av en gruppledare. Samtliga grupper kommer att jobba efter samma metod och arbetet kommer att stämmas av i en referensgrupp.

Utställning
Brandvakten, vid Gamla torget, kommer att fungera som projekthus för ”Åtvidaberg satsar”. Där träffas grupperna och där, liksom på kommunens hemsida, kommer arbetet att ställas ut så att allmänheten kan följa vad som händer under projektets gång.

Viktigt att mötas
-Det finns två delar i projektet, säger kommunchef  Kerstin Skarin. En strategisk del där man jobbar med utveckling av Åtvidaberg mer långsiktigt, och en del där man ser över vilka förbättringsåtgärder som behöver göras på kort sikt. Det är viktigt att mötas och samverka i detta och det finns också ett stort värde i att bara mötas.


Läs gärna Åtvidabergs vision 2020 på kommunens hemsida

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-01-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se