Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg samverkar för trygga och goda uppväxtvillkor

Kommunen har beviljats pengar till ett samverkansprojekt med målet att främja en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barn och unga i Åtvidaberg, förebygga ungdomskriminalitet, stödja barn och unga i riskmiljöer och med riskbeteende.

Pengar har beviljats från Myndigheten för skolutveckling och Länsstyrelsen för att skola, socialtjänst, polis och Barn och familjepsykologiskt centrum (BFC) ska samverka och utveckla arbetet kring barn som far illa. Aktivteter som planeras för att nå målet är att skolpersonal, elevvårdspersonal, personal på BFC, socialtjänstens personal och polisen ska få möjlighet att lära sig mer om varandras arbete och kompetens. Dessa samverkansparter ska tillsammans hitta bra metoder för att effektivt utnyttja de resurser vi har samt aktivt pröva metoder och arbeta fram strukturer för de valda delområdena och använda dessa som modeller för framtida samverkan.

 
Prioriteringar
Samverkan omfattar alla kommunens barn och ungdomar mellan 0-19 år.
För gruppen 0-16 år prioriteras utveckling av föräldrastöd, utveckling av barn och ungdomsstödsgrupper och utveckling av ett professionellt bedömarteam för barn och familjer.
För gruppen 13-19 år prioriteras samverkan mellan grundskola och gymnasiet för att fler ungdomar ska klara de nationella målen, en praktisk verksamhet kommer att utvecklas i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och skolan för elever som inte klarar de nationella målen och som helt saknar motivation för fortsatta studier.

 
Syfte
Syftet med hela projektet är således att utveckla metoder, modeller och rutiner för samverkan mellan olika nyckelgrupper under 2008 för att sedan genomföra dessa i verksamheten 2009. Pengarna kommer att användas till gemensamma utbildningsdagar, konferenser, studieresor till andra kommuner, metodutbildningar samt för att bygga upp den praktiska verksamheten för de gymnasieelever som helt saknar studiemotivation. Pengarna kan inte användas i ordinarie verksamhet och de kan inte användas för att undvika planerade neddragningar i kommunen.

 
Utöver dessa satsningar planeras ett sommarlovsläger för barn födda 1995-1998. Detta är en samverkan mellan Åtvidabergs kommun och Östgötaidrotten. Kommunens föreningar med ungdomsverksamhet bjuds in för att få möjlighet att låta barnen prova på deras verksamhet. Detta kommer förhoppningsvis att bli ett läger som ska passa alla barn, inte bara de som är idrottsintresserade. Sommarlägret finansieras inte med de pengar kommunen tilldelats för att samverka.

 
 Har du några frågor, synpunkter eller intresse av samverkansprojektet får du gärna höra av dig till: Anna Södergren; Samordnare/Projektledare på tfn 831 93 eller via mail: anna.sodergren@atvidaberg.se

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-01-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se