Åtvidabergs kommun

ÅTVIDABERG PÅ TOPP 26-LISTAN I LANDET

Sveriges kommuners och landstingsrapport "Öppna jämförelser 2008 — Vård och omsorg om äldre" har måndagen den 10 november offentliggjorts. Åtvidabergs kommun återfinns bland de 26 bästa kommunerna i Sverige enligt jämförelsen.

Jämförelsen har studerat kommunens information om äldreomsorg, social omsorg och service, förebyggande verksamhet, medicinskt stöd, läkemedels föreskrivningar, stöd till strokepatienter, vård i livets slutskede, personalens kompetens och kostnader för vård och omsorg.

Syftet med rapporten är bland annat att öka insynen och öppenheten i kommunens verksamhet, stimulera till analyser och uppmuntra kommunerna att delta i utvecklingen av kvalitetsindikatorer.

Åtvidabergs kommun har goda resultat bland annat inom områdena medicinskt stöd och vård i livets slutskede, bland annat är kommunen tredje bäst i landet på att förebygga fallskador för personer över 80 år. Kommunens kostnader för äldreomsorg ligger lågt i jämförelse med de förväntade standardkostnaderna i undersökningen. SKLs VD Håkan Sörman konstaterar som en generell slutsats att det är svårt att se någon koppling mellan goda resultat och höga kostnader.

Åtvidaberg har, trots det goda resultatet i undersökningen, fortsatta utvecklingsområden i utvecklandet av brukarundersökningar, då någon kundnöjdhetsmätning inte genomförts under 2007, samt i att utveckla kommunens information om äldreomsorgen.

SKLs rapport finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats
www.skl.se/publikationer

Vård- och omsorgschef Andreas Capilla

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-11-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se