Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg klättrar på rankinglistan över kommunernas lokala företagsklimat!

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. I år klättrar Åtvidaberg upp till plats 33 bland landets alla kommuner och har bäst företagsklimat i länet. För fjärde året i rad är Åtvidaberg även bäst i Sverige vad gäller skolans attityder till näringslivet. Placeringen på rankinglistan beror på företagares svar från enkätundersökning och statistik.

-Roligt att vi klättrar uppåt igen och det visar att vi har bra samverkan mellan företagare, företag och kommunen, säger kommunalråden, Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M).

Syftet med rankingen är att visa på var det är bäst att starta och driva företag i Sverige och skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet. Ulla Lönn, tf regionchef på Svenskt Näringsliv i Linköping, säger på Svenskt Näringslivs hemsida att man kan säga att kommunen är företagets närmiljö och att det därför är viktigt att ha koll på hur klimatet förändras från år till år.

Enkät och ranking
Rankingen består av två delar. En enkätdel med frågor och telefonintervjuer och en statistikdel från Statistiska Centralbyrån. Enkätdelen där företagarna sätter betyg på hemkommunen väger tyngst vid den totala rankingen. Undersökningen gjordes mellan januari och april månad 2015 och 57 procent svarade på enkäten och frågorna.

Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra om frågor som ligger på nationell nivå och vissa delar är omöjliga, i alla fall nästan omöjliga, för kommunala politiker och tjänstemän att påverka (t ex flyg, tåg). Rankingen är en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Resultat
Enkätdelen omfattar 18 olika delar/områden med frågor. För varje område sammanställs svaren, som resulterar i en delranking. De olika områdena bedöms sedan tillsammans och leder till en total placering på rankinglistan.

De delar där kommunen har klättrat rejält på listan är till exempel ”Tillgång till kompetens”, ”Medias attityd till företagande”, ”Tillämpning av lagar och regler” och ”Allmänhetens attityder till företagande”. När det gäller delen ”Skolans attityder till företagande” så är Åtvidabergs kommun för fjärde året i rad bäst i landet!
Andra delar som Åtvidaberg hamnar högt upp på rankingen är ”Allmänhetens attityder till företagande”, ”Tjänstemännens attityder till företagande”, ”Service till företag” och ”Sammanfattande omdöme”.

Ett område som fått lågt betyg är ”Vägnät, tåg och flyg”. I området ”Tele- och IT-nät” har betyget sjunkit, men där jobbar kommunen för närvarande med bredbandsutbyggnad i tätorten.

Sammanlagt hamnar Åtvidabergs kommun på plats 33. Det är 7 steg upp mot förra årets placering 40.

Utmaning för framtiden
Under hösten kommer en näringslivsberedning att tillsättas där både politiker och representanter från näringslivet kommer att jobba med utvecklingsfrågor för företagandet i Åtvidaberg.
-Vi behöver också tillsammans med Näringslivscentrum se över hur vi ska kunna bli bättre på nyföretagande i kommunen, att fler nya företag ska starta upp verksamhet, säger både Elisabet Edlund och Mira Wedenberg. Det är en utmaning.


Läs mer om företagsklimatet och resultat på Svenskt Näringslivs hemsida


Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:

  • 2014 plats 40
  • 2013 plats 30
  • 2012 plats 21
  • 2011 plats 42
  • 2010 plats 90
  • 2009 plats 193
  • 2008 plats 150
  • 2007 plats 196
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se