Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg har minst fallskador i hela landet

Åtvidabergs kommun har minst antal personer med fallskador i Sverige per tusen invånare 80 år och uppåt. Siffrorna presenteras i rapporten öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting gör årligen.

Resultatet av fallskadorna bygger på inrapporterade uppgifter till patientregistret från sjukhusen som har till uppgift att registrera fallskador samt mantalskrivningsort hos personer över 80 år. Siffrorna bygger på uppgifter under de två senaste åren.
 
Vad beror det på att det är så få registrerade fallskador i Åtvidaberg?
- Det vet vi inte säkert men det kan bero på bra samverkan med primärvården, säger Jan-Åke Karlsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska vid Åtvidabergs kommun. När någon med hemtjänst eller särskilt boende har ramlat så skickar vi inte in personen direkt till sjukhuset utan medicinsk kunnig personal inom kommunen eller vårdcentralen gör först en bedömning och avgör om det behövs ett besök på sjukhuset eller inte. Hittills har vi inte missat några frakturer.
 
Personalen informerar också äldre om riskfaktorer och hur man kan förebygga fall bland annat genom bra kost och hjälpmedel, motion och att tänka på bra belysning hemma, ha halkskydd under mattor och fästa sladdar längs väggarna med mera.
 
Mer information om att förebygga fall. 
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-12-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se