Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg fortsätter att klättra bland Sveriges kommuner - nu även bäst i länet

På Svenskt Näringslivs årliga rankningslista över kommunernas lokala företagsklimat har Åtvidabergs kommun klättrat rejält även i år. Åtvidaberg hamnar på 21:a plats bland Sveriges alla 290 kommuner och är numera den kommunen med bäst företagsklimat i länet.

Den förbättrade attityden och bemötandet från de kommunala tjänstemännen, samt förbättrad service och minskad kommunal konkurrens gör främst att Åtvidabergs kommun tar 21 steg upp på rankningslistan. De sista tre åren har Åtvidaberg klivit ända från plats 193 till nuvarande 21:a plats.

- Näringslivsklimatet är en avgörande faktor för kommunens utveckling. Det var grunden som vi började jobba med, säger Sverre Moum, kommunalråd (M). Men sedan är det minst lika viktigt att kommunala tjänstemän på olika nivåer skapar och upprätthåller positiva kontakter med samhällets aktörer i kommunen och inte minst företagarna. Där har vi lyckats och även ny personal har kommit in på olika poster med positiv energi.
 
Långsiktigt jobb med ständig utveckling
När det gäller skolans attityder till företagande så är Åtvidabergs kommun bäst i landet visar resultatet när företagarnas svar i enkätfrågorna jämförs nationellt.
Siffror visar också att infrastrukturfrågor såsom vägnät, flyg, tåg och buss som tidigare år haft lite sämre värde i rankningen nu har stigit. Kommunen har långsiktigt jobbat för utveckling av bland annat kollektivtrafiken med utveckling av bussterminalen och omstigningsplatser inne i tätorten. Turtätheten för linje 30 mellan Åtvidaberg och Linköping har också utökats. Upprustning av riksväg 35 finns med i länstransportplanen men ligger några år framåt i tiden.

Vad är målsättningen för nästa år?
- Givetvis att bli bättre! Det finns ingen jämvikt, antingen går det framåt eller så går det bakåt. För att det ska gå framåt måste hela tiden ny positiv energi tillföras, säger Sverre Moum.
 
Betyg och faktaunderlag
Svenskt Näringslivs rankning baseras främst på företagarnas betyg på hemkommunen men också på statistisk från Statistiska Centralbyrån och UC AB. Undersökningen bygger på tre olika delar; statistik, attitydfrågor samt ett sammanfattande omdöme. 
  
Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:
2012  plats 21
2011  plats 42
2010  plats 90
2009  plats 193
2008  plats 150
2007  plats 196
 
Hela rankningslistan - alla Sveriges kommunerPDF
Svenskt Näringslivs rapport företagsklimat-Åtvidaberg
Placeringskarta Östergötlands länPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-04-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se