Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg fortsätter att klättra bland Sveriges kommuner

Svenskt Näringslivs årliga rankning över kommunernas lokala företagsklimat visar att Åtvidabergs kommun fortsätter att klättra rejält bland Sveriges alla kommuner. I år klättrar Åtvidaberg 48 placeringar och hamnar på 42:a plats av Sveriges 290 kommuner.

- Det stora lyftet svarar kommunens tjänstemän för, riktigt roligt! säger Sverre Moum, kommunalråd (M). Roligt är också allmänhetens förbättrade attityd till företagande, som tydligt visar att man till stor del lämnat bruksorten och dess värderingar för att inse näringslivets betydelse för kommunens utveckling, fortsätter Sverre Moum.
- Resultatet är mycket bra och det är jättekul, fyller Lennart Haraldsson i, kommunalråd (S), men konstaterar samtidigt att det ställer större ansvar för varje gång man får riktigt bra resultat, vilket också är stimulerande.
 
Klättring
Samverkan, prioritering och dialog har gett riktigt bra resultat även i år och gör att företagsklimatet förbättrats ytterligare i Åtvidaberg. Bortsett från infrastrukturfrågor så klättrar man i alla andra enkätfrågor som attityder till företagande, kommunens service och upphandling och det övergripande betyget på företagsklimatet i kommunen.
 
- Infrastrukturen är en långsiktig fråga. Upprustning av riksväg 35 finns med i länstransportplanen men ligger några år framåt i tiden, säger Lennart Haraldsson.
Sverre Moum fortsätter:
- Flera orter i länet har stor fördel av sitt läge vid järnväg och E4. Hade vi haft samma förutsättningar på infrastrukturens område skulle vi ha ännu bättre resultat i år.
 
Ständig utveckling
Kommunens utveckling går hela tiden framåt. Kollektivtrafiken med utveckling av bussterminalen och omstigningsplatser pågår inne i tätorten och kommer att bli klart under året. Turtätheten utökas för linje 30 mellan Åtvidaberg och Linköping från sommaren. Bredbandsutvecklingen pågår också för fullt inom kommunen. Personal har anställts för att jobba med upphandlingsfrågor. Nätverken har förbättrats mer och mer, dialogen med företagare och invånare har förstärkts och kommunen har förbättrat arbetet och servicen avseende tillstånds- och myndighetsfrågor.
 
Bra kan bli bättre
- Även om utvecklingen går framåt och vi blir bättre och bättre så kan man på alla områden givetvis bli ännu bättre, framhåller Lennart Haraldsson.
- Och nästa år är målsättningen att vi ska vara bäst i länet, säger Sverre Moum

 
Fakta

  • Varje år gör Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Rankningen bygger främst på enkätsvar från företagare men också på statistik från Statistiska Centralbyrån. Undersökningen bygger på tre olika delar; statistik, attitydfrågor samt ett sammanfattande omdöme.
  • Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år har varit:
2011   plats 42
2010   plats 90
2009   plats 193
2008   plats 150
2007   plats 196

Hela rankningslistanPDF
Svenskt Näringslivs rapport företagsklimat - ÅtvidabergPowerpoint

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-05-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se