Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg fortfarande i topp på kommunrankingen

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga rankinglista över kommunernas lokala företagsklimat. Åtvidaberg hamnar på plats 30 bland Sveriges 290 kommuner och är bäst i landet vad gäller skolans attityder till näringslivet.

- Visserligen har vår totala ranking sjunkit från nr 21 till 30 av 290 kommuner, men det är en förnämlig prestation, som vi alla kan vara mycket nöjda med! Det är också glädjande att vi kan behålla förstaplatsen i länet, säger Sverre Moum, kommunalråd (M).
- Att ha en hög placering är värdefullt och ger bra signaler, fyller Lennart Haraldsson, kommunalråd (S), i. Det mest positiva är skolans attityder till företagande där vi ligger allra högst i landet för andra året i rad och att det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen är mycket högt.

Ronny Mårtensson som är Sparbankens VD i Åtvidaberg och ordförande i Näringslivscentrum anser att årets resultat, där Åtvidaberg för tredje året i rad intar en topplacering på listan, tyder på att Åtvidaberg etablerat sig bland de bästa näringslivskommunerna i Sverige.

Resultat
Rankingen består av två delar, en enkätdel och en statistikdel. Rankingen baseras främst på enkätdelen där företagarna sätter betyg på hemkommunen men också på statistik från Statistiska Centralbyrån och UC AB.

Enkäten omfattar tolv delar och i tio av dessa ökar Åtvidabergs kommuns resultat. I den del som väger tyngst vid den totala rankingen, företagarnas sammanfattande omdöme, rankas Åtvidaberg som nr 13 av 290 kommuner. Andra delar som kommunen ökat i som bidrar till den höga placeringen är bland annat tele- och IT-nät, kommunikationer samt service till företagen.
Några avsnitt visar på försämringar, till exempel nyföretagsamhet samt tillgång på kompetens där företagarna upplever att detta hämmar utvecklingen.
- Här gäller det att överbrygga skolans förnämliga resultat med den praktiska verkligheten i form av nya företag, säger Sverre Moum.

Nyföretagande och tillväxt
Kommunen har redan idag ett bra samarbete med Näringslivscentrum i Åtvidaberg men kommer att jobba ännu mer ihop med NC under 2013 i syfte att stärka nyföretagsamhet och utveckling av orten, berättar Lennart Haraldsson.
- Nyföretagande är viktigt, det skapar stimulans, men lika viktigt är att alla företag verkligen utnyttjar sin potential för tillväxt och utvecklar befintliga företag. Det behövs för att fortsätta växa, säger NC:s ordförande Ronny Mårtensson.

Utmaningen för framtiden
Den stora utmaningen framåt för kommunen är nu att behålla den höga nivån.
- Det kräver hårt och utvecklande arbete, konstaterar Sverre Moum. Allting är relativt, i stort sett alla andra kommuner jobbar också på att bli bättre. Det finns ingen jämvikt. Antingen går det framåt eller så går det bakåt. Det måste hela tiden tillföras ny energi.
- Och vi måste jobba aktivt och ha en nära dialog med företagare och Näringslivscentrum för att bibehålla ett bra lokalt företagsklimat, avslutar Lennart Haraldsson.

Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:
2013 plats 30
2012 plats 21
2011 plats 42
2010 plats 90
2009 plats 193
2008 plats 150
2007 plats 196

Hela rankinglistan – alla Sveriges kommunerExcel

Svenskt näringslivsrapport företagsklimat – ÅtvidabergPowerpoint

Placeringskarta (ju grönare färg desto bättre - ju rödare desto sämre)

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-04-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se