Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg fortfarande i toppen på rankinglistan över kommunernas lokala företagsklimat

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. Placeringen på rankinglistan beror på företagares svar från enkätundersökning och statistik. I år hamnar Åtvidaberg på plats 40 bland landets kommuner och är för tredje året i rad bäst i landet vad gäller skolans attityder till näringslivet.

- Plats 40 tycker jag är bra. Målsättningen är att tillhöra toppskiktet och det gör vi, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S). Det är också jätteroligt att man lyckas så bra inom skolan med entreprenöriellt lärande och att företagarna sätter stort värde på det.

Enkät och ranking
Syftet med rankingen är att visa på var det är bäst att starta och driva företag i Sverige och skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet. Rankingen består av två delar. En enkätdel och en statistikdel från Statistiska Centralbyrån och UC AB. Enkätdelen där företagarna sätter betyg på hemkommunen väger tyngst vid den totala rankingen.

Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra om frågor som ligger på nationell nivå och vissa delar är omöjliga, i alla fall nästan omöjliga, för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen är en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Resultat
Enkätdelen omfattar tolv olika delar/områden med frågor. För varje område sammanställs svaren, som resulterar i en delranking. De olika områdena bedöms sedan tillsammans och leder till en total placering på rankinglistan. När det gäller delen ”Skolans attityder till företagande” så är Åtvidabergs kommun för tredje året i rad bäst i landet.

I delen ”Tillgång till kompetens” har kommunen klättrat uppåt på rankinglistan, medan man i andra delar som till exempel ”Tillämpning av lagar och regler” och ”Medias attityder till företagande” har fallit i placering, men fortfarande ligger relativt högt på listan.

Ett område som fått lägre betyg i årets ranking är ”Tele- och IT-nät”.
- Vi är medvetna om situationen och vi håller på att se över bredbandsutbyggandet i kommunen, framför allt i tätorten, säger Lennart Haraldsson. På landsbygden har vi jobbat med det i flera år redan.

Sammanlagt hamnar Åtvidaberg i år på plats 40 av alla landets 290 kommuner. Fjolårets placering var 30.
- Det är viktigt att vi både från kommunens och Näringslivscentrums sida fortsätter upprätthålla en bra dialog med företagarna, säger Lennart Haraldsson. Därtill tror jag att projektet ”Åtvidaberg satsar” som nyligen startats på sikt kommer att öka företagsamhet och tillväxt i kommunen.

Utmaning för framtiden
Både Lennart Haraldsson och Magnus Hesse, kommunalråd (M), tycker att en stor utmaning framåt är att skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Det gäller främst kommunikationsfrågor, som till exempel vägnät och bredband, så att företagarna får större möjlighet att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft. Det gäller även för de etablerade företagens framgångar i framtiden. En annan utmaning är också att öka ortens attraktionskraft för boende. De här delarna hänger ihop, helheten är viktig, förklarar de.


Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:

2013 plats 30
2012 plats 21
2011 plats 42
2010 plats 90
2009 plats 193
2008 plats 150
2007 plats 196

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se