Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg en trygg och säker kommun

Åtvidabergs kommun hamnar på plats 9 bland Sveriges kommuner i SKL:s rapport över Sveriges säkraste kommuner. Rapporten bygger på konkreta arbetsresultat i kommunerna när det gäller trygghets- och säkerhetsarbetet.

Resultat av långsiktigt arbete
- Det känns verkligen bra och tillfredsställande, säger Bho Eklund, räddningschef, tillika samordnare för säkerhetsfrågor i kommunen.
- Det är ett långsiktigt samarbete mellan Räddningstjänsten och kommunen som har gett resultat. Vi har ett arbetssätt i Åtvidaberg som inte så många kommuner har ännu. Ett lyckat arbetssätt där både Räddningstjänsten och kommunen är med i processen och jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor, till exempel genom olika analyser och utbildning av kommunal personal och elever i skolan.
 
Trygghet och säkerhet attraktivt
En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden.
 
Genom att aktivt arbeta med trygghet och säkerhet så ökar en kommuns attraktivitet där människor vill bo, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
 
Bakgrund
Öppna jämförelser — Trygghet och säkerhet 2010, är den tredje rapporten i ordningen med jämförelser på kommunnivå av resultat- och resursindikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet som SKL publicerar i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Uppgifterna bygger på nationell statistik från MSB, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, SOS Alarm och Rikspolisstyrelsen. Rapporten redovisar värden och rangordning för samtliga kommuner.
 
Indikationer man har tittat på är bland annat kommunernas skadekostnader per 1000 invånare, otrygghet och oro, information och utbildning, risk- och sårbarhetsarbete och hjälp vid nödläge med mera.
 
Under de tre åren rapporten publicerats har Åtvidaberg funnits med bland de 20 bästa kommunerna i Sverige men i år har man klättrat upp till plats 9. Salems kommun intar första platsen.
 
Sammanfattning av rapportenPowerpoint
SKL:s rapport i sin helhet med siffrorPDF
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-12-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se