Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg årets klättrare bland Sveriges kommuner

Svenskt Näringslivs årliga rankning över kommunernas lokala företagsklimat visar att Åtvidabergs kommun klättrat rejält bland Sveriges alla kommuner. I år hamnar Åtvidaberg på plats 90, en klättring med 103 platser jämfört med i fjol.

- Mycket roligt, samtidigt som den stora utmaningen är att stabilisera och förbättra kommunens rankning under kommande år, säger Sverre Moum, kommunalråd (M).
- Det är en bekräftelse på känslan att vi är rätt nu mellan kommunen och företagen och mellan företagen. Det är en bra atmosfär generellt, fyller kommunalråd Lennart Haraldssson (S) i.
 
Flera framgångsfaktorer
Båda är överens om att det är flera olika faktorer som gör att företagsklimatet avsevärt förbättrats i Åtvidaberg. Dels är det samarbetet mellan socialdemokrater och moderater, där man lyckats få ordning på ledarskap och ekonomi och att man varit tydliga med att framåtanda är en bra väg för Åtvidaberg. Detta görs inte på en dag utan är en konsekvens av ett par års arbetssätt. Men också att dialogen mellan näringslivet och kommunen ökat där man hörsammat vad näringslivet vill ha ut av kommunen samt att företagen har jobbat mer tillsammans än tidigare.

- Jag tror vi alla inser att vi tillsammans gör företagarorten Åtvidaberg, att just jag betyder något för orten. Det är det vi ser resultat av, säger Lennart Haraldsson. Det blir ingen utveckling om inte jag själv bjuder till.
 
Aktiv satsning
Kommunen har satsat aktivt på företagsfrågor. Genom projektet bollplank Åtvidaberg tillsammans med näringslivet har kompetens- och ledarskapsutbildning erbjudits och möjlighet till att få träffa en personlig chefscoach. Därtill har kommunens företrädare och tjänstemän engagerat sig och varit mer delaktiga i näringslivsfrågorna, de fem kommuncheferna ingår i en strategisk grupp tillsammans med företagsledare och ÅFF:s ordförande med syftet att utveckla Åtvidaberg. Arbetet med Ung Företagsamhet har varit lyckat och kommunen har aktivt satsat på marknadsföring med mera.
Under våren kommer också näringslivsarbetet att förstärkas ytterligare med en person som ska arbeta med att driva utvecklingen framåt inom den egna organisationen och tillsammans med externa intressenter.
 
Vad kan då göras för att förbättra företagsklimatet ytterligare?
 - Vi ska fortsätta att förbättra dialogen mellan kommunen, med sina politiker och tjänstemän, och näringslivets olika företagare och företrädare. Alla inblandade hoppas vi ska arbeta efter kommunens vision med de fyra nyckelorden helhetssyn, långsiktighet, mod och framåtanda. Tillsammans kan vi nå resultat, säger Lennart Haraldsson och Sverre Moum.

 
Fakta

  • Varje år gör Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Rankningen bygger främst på enkätsvar från företagare men också på statistik från Statistiska Centralbyrån.
  • Förra året hamnade Åtvidabergs kommun på plats 193 men årets lista visar att Åtvidaberg är den kommun i Sverige som klättrat allra mest, upp till plats 90.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-05-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se