Åtvidabergs kommun

Att leva med funktionshinder

Brukarrådet inom Stöd och service bjuder in till en öppen föreläsning måndagen den 19 oktober klockan 18.00 i Fullmäktigesalen, Gamla kommunhuset. På temat "Att leva med funktionshinder - från sorg till glädje" berättar Inger Dahlquist utifrån egna erfarenheter om hur det är att leva med funktionshinder och personlig assistans.

Brukarråd - hur kan bra bli bättre?
Brukarrådet vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Syftet med rådet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor. Brukarrådet vill nu bjuda in allmänheten för att uppmärksamma och sprida kunskap kring funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se