Åtvidabergs kommun

Åtgärdsplaner inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-12 att föreslå kommunstyrelsen besluta om effektiviseringsåtgärder inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet för att korrigera underskottet inom vård och omsorgsförvaltningen.

Effektiviseringarna som föreslås är att lägga ut verksamheten personlig assistans på entreprenad (upphandlas) samt minska antalet platser inom särskilt boende med 11 platser. Effektiviseringarna beräknas generera en besparing på cirka 3,5 miljoner kronor.

Inom verksamheten personlig assistans ansvarar kommunen idag för 11 ärenden. Brukare har idag möjlighet att välja kommunen eller en privat entreprenör som utförare när det gäller personlig assistans. Förslaget innebär att kommunen som alternativ försvinner.

Minskningen av antalet platser inom särskilt boende kommer ske succesivt. Neddragningen kommer att innebära att ett omfattande arbete behöver göras i Åtvidabergs kommun när det gäller att hitta alternativa vårdformer. Mellanboendeformen trygghetsbostäder och hemtagningsteam kommer att ha en central roll om antalet platser inom särskilt boende minskas då befolkningsprognoser visar att den äldre befolkningen kommer öka. Totalt kommer ett 40-tal personer att omfattas av ovanstående förändringar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-08-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se