Åtvidabergs kommun

Årsredovisningen i populärversion

Årsredovisningen för 2011 är under produktion och nytt för i år är att den kommer att finnas både i en fördjupad version och i en mer lättsam och förklarande version för att sprida kunskap till alla invånare kring ekonomi och kommunens verksamhet. Syftet är att öka förståelsen för hur kommunens service hänger ihop med både omvärldens ekonomiska situation och lokalt fattade beslut.

Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommuns ekonomichef, berättar att det finns många likheter mellan privatekonomi, kommunal ekonomi och länders ekonomi.
- Privatekonomiskt måste vi ha balans mellan inkomster och utgifter. I vår privata ekonomi måste vi göra prioriteringar vad vi vill satsa på och vad vi avstår från. Vi måste också göra avvägningar mellan vad vi vill unna oss nu och vad vi vill kunna unna oss i framtiden. Samma tre frågor är också grundläggande i det kommunalekonomiska perspektivet. Kommuner måste ha balans mellan intäkter och kostnader och måste prioritera mellan olika behov och verksamheter. Kommuner får inte äventyra nästa generations möjlighet till god kommunal service. Det kan ses som självklarheter men vi möts ändå dagligen av rubriker där hela länder i Europa misslyckats, trots självklarheter.
 
God ekonomisk hushållning
Som en röd tråd i kommunens årsredovisning för 2011 fokuseras begreppet god ekonomisk hushållning.
- Vi vill på så vis visa hur vi hushåller med de resurser vi har för att skapa så stor nytta som möjligt för våra invånare, säger Stefan Nilsson.
 
Målet är att kommunen långsiktigt ska ha förmåga till kommunal service som överensstämmer med genomsnittet i riket. Därför behöver dagens medborgare finansiera sin kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer.
- God ekonomisk hushållning innebär att vi lyfter blicken, tänker på helheten i varje fråga och att vi genom att ta tillvara allas talanger och kompetenser åstadkommer ständiga förbättringar.
 
Även i verksamhetsberättelserna är förändringar gjorda. I år beskrivs verksamheterna utifrån områden som både är hämtade ur organisationen och visionen. I korthet presenteras detta i den tryckta årsredovisningen med mer fördjupning i den längre versionen på kommunens hemsida.
 
Två versioner
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i båda versionerna på kommunens hemsida vid månadsskiftet april/maj. Om du gärna vill ha årsredovisningen i handen och bläddra i så är du välkommen till kommunhuset och hämta ett exemplar i början av maj.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-03-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se