Åtvidabergs kommun

Årsredovisningen digitalt och tryckt format

Kommunens årsredovisning för 2015 finns nu att läsa på kommunens hemsida och även att hämta i tryckt version i kommunhuset för den som önskar. Innehållet i årsredovisningen är till för att sprida kunskap till alla invånare kring ekonomi och kommunens verksamheter.

God ekonomisk hushållning
Årsredovisningen visar bland annat hur kommunen hushåller med de resurser man har för att skapa så stor nytta som möjligt för invånarna. God ekonomisk hushållning innebär att lyfta blicken och tänka på helheten i varje fråga. Genom att ta tillvara allas talanger och kompetenser så åstadkommer man också ständiga förbättringar.

Du kan läsa och bläddra i årsredovisningen digitalt genom att klicka på länken Årsredovisning 2015 eller hämta den i kommunhuset om du hellre vill ha ett tryckt exemplar.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-06-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se